Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Solklar investering i en av börsens snabbväxare

”Alla efterfrågar solenergi. Alltifrån den offentliga sektorn till företag och privatpersoner", säger Stefan Ölander, vd, Soltech Energy. För kunna tillfredsställa den mycket stora efterfrågan – både i Sverige och internationellt - och därmed att skapa maximalt med värde för aktieägarna tar bolaget nu in ytterligare kapital. (Bild: Soltech Energy)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 06 okt. 2022Publicerad: 23 sep. 2022

Snabbväxande solenergikoncernen Soltech Energy – listat på Nasdaq First North – växer så det knakar. Nu genomför koncernen en företrädesemission på 228 miljoner kronor för att fullt ut ta vara på de glödheta kommersiella möjligheter som uppstår när solenergi i elkrisens tecken är hetare än någonsin.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

”Alla efterfrågar solenergi. Alltifrån den offentliga sektorn till företag och privatpersoner. Det spelar ingen roll om det är en villa, en skola, en padelhall, ett logistikcenter eller en laddstation för stora transporter – alla vill ha sol, gärna både på taket och i fasaden om det är möjligt”, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy, och fortsätter:

”För kunna tillfredsställa den mycket stora efterfrågan – både i Sverige och internationellt -och därmed att skapa maximalt med värde för aktieägarna tar vi nu in ytterligare kapital.” 

Under 2022 har bolaget utöver utveckling av den svenska verksamheten expanderat till den nederländska och den spanska marknaden.

Soltech Energy tar in 228 miljoner kronor som ska användas för att ta vara på fler affärsmöjligheter i såväl Sverige som på bolagets nya geografiska marknader ­– Nederländerna och Spanien.

Kapitalet kommer att användas både till ytterligare förvärv och för utveckling av befintliga bolag i koncernen, som visar upp en mycket god organisk tillväxt.

Soltech är med sina 73 000 ägare en av svenskarnas stora aktiefavoriter.

Ökat tryck på solenergi i oroliga tider

Omställningen till solenergi pågick redan i en hög takt, men den ryska invasionen av Ukraina och de efterföljande skyhöga elpriserna har påskyndat och förstärkt utvecklingen ytterligare.

Omvärldsoro och osäkerhet bidrar till ett ökat intresse för att bli självförsörjande i högre grad. Såväl företag som privatpersoner ser om sina fastigheter för att få lägre elpriser och jämnare energiförbrukning.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Energikälla med framtiden för sig

Solen är den energikälla som allmänheten är mest positiv till. Hela 82 procent av svenska folket vill se större satsningar på solel än vad som sker i dag.

Bara tre procent av svenskarna har i dag en egen solenergianläggning medan hela 70 procent kan tänka sig att investera i en.

Trots att den svenska elproduktionen från solceller vuxit med över 50 procent om året i många år står den bara för en procent av landets el.

Samhället står inför jättelika behov av investeringar i solkraft för att nå de ambitiösa målen att växla över till fossilfri produktion av energi.

”Solenergi är en bransch som verkligen har framtiden för sig. Den kommer att gynnas ännu mer av nya lagar som planeras i en mängd länder, vilka kräver solenergi på fastigheter. För att vi ska kunna uppnå klimatmålen måste världen producera mer förnybar energi”, säger Stefan Ölander.

Soltech har haft en mycket snabb tillväxt. Under första halvåret uppgick tillväxten till 114 procent jämfört samma period i fjol, varav den organiska stod för 39 procent.

Erbjudandet i korthet

Emissionsbelopp vid fullteckning: 228 MSEK , motsvarande 20 757 008 aktier, före emissionskostnader
Övertilldelningsemission: Vid stort intresse kan styrelsen besluta om övertilldelning om max 253 MSEK, motsvarande 23 000 000 aktier
Företräde: Fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie
Teckning utan företräde: Ja, med subsidiär rätt eller via ev. övertilldelningsemission
Emissionskurs: 11 SEK per aktie
Sista dag för handel inkl. rätt att delta: 6 september 2022
Avstämningsdag: 8 september 2022
Teckningstid: 12 september till 26 september 2022
Handel med teckningsrätter: 12 september till 21 september 2022

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.


Mer information om Soltech Energy finns på bolagets hemsida
Läs mer:
Marknaden för digitala betalningar fördubblas till 2027

ANNONS
ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS