Nu har du chansen att investera i en grön obligation. Räntan är hela 8,75 procent och investeringen minskar användningen av kolkraft.

Kina står i centrum för satsningen, där solenergimålen är högt ställda och energibehovet enormt. Det har gjort den kinesiska marknaden för solenergi mycket attraktiv.

”Vi räknar med att ännu fler skall inse fördelarna med att investera i solenergimarknaden”, säger Frederic Telander, vd på SolTech Energy.

Kina är sedan 2009 världens största energiförbrukare. Och från dagens nivå förväntas energikonsumtionen fördubblas till 2040.

Storsatsar på solenergi

Kinas historiska satsningar på framförallt kol som energikälla har tillsammans med det starkt växande energibehovet skapat en stor miljöutmaning som ingen blundar för längre. Därför är den kinesiska regeringens ambitioner att bygga ut solenergin mycket omfattande. Experter i marknaden bedömer att Kina kommer att ha cirka 250 gigawatt (GW) installerad solenergi redan 2020, mot drygt 130 GW i dag.

SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och privata. Aktien handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och Bolaget har nästan 15000 aktieägare och ett börsvärde motsvarande cirka 400 miljoner kronor.

Klimatklok investering

SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE), där moderbolaget äger 51 procent och SolTech Energys kinesiska partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc.(ASP), äger 49 procent. ASRE har totalt 82 megawatt (MW) i anläggningar, varav 32 MW är anslutna till elnätet, 25 MW är under byggnation och 25 MW är kontrakterade men ej påbörjade. En MW täcker en yta av 10 000 m2 och ger 1 miljon kWh per år i el.

ANNONS
ANNONS

Oro för klimatförändringar

Enligt en undersökning som SOM-institutet har genomfört är svenskarnas största orosmoment förändringar i jordens klimat och miljöförstöring.

”Nu kan privatpersoner vara med och göra nytta på riktigt. Genom att investera i vår obligation, som ger hela 8,75 procent ränta, är du med och finansierar våra installationer av solenergi i Kina. Vilket innebär att användningen av kolkraft minskar”, säger Frederic Telander.

Kinas regering är målmedveten

”Den starka tillväxten av solenergi beror på flera faktorer, exempelvis generösa och långsiktiga subsidier. Det främsta skälet anses dock vara regeringens målmedvetenhet att lösa de omfattande miljöproblem landet har som ett resultat av långvarig förbränning av fossila bränslen som kol och olja. Kina har också mycket goda förutsättningar för solenergi. Lokala experter bedömer att så mycket som 90 procent av Kinas territorium kan användas för någon form av solenergi”, avslutar Frederic Telander.

Obligationserbjudandet i sammandrag:

• Teckningstid: 29 maj – 18 juni
• Minst belopp: 20 000 kr och därefter i poster om 5 000 kr
• Total emissionsvolym: Maximalt 300 MSEK varav 150 MSEK utgör övertilldelningsrätt
• Årsränta: 8,75%
• Löptid: 5 år
• Återbetalning: 9 juli 2023

Klicka här för mer info om SolTech Energy.


Sponsrad artikel i samarbete med SolTech Energy.