Detta är en sponsrad artikel

Satsa på skalbara techbolag med högavkastande preferensaktie 

Uppdaterad: 14 okt. 2022Publicerad: 13 okt. 2022
”Den tydligaste värdemätaren på onoterade bolag är om och när bolagen köps upp. Vi fokuserar aktivt på värdebyggande åtgärder så att bolagen ska bli uppköpskandidater. Värdebyggande tar tid och det är inte ovanligt att det tar runt sju år innan bolagen har en tillräckligt attraktiv position för att bli uppköpta” säger CapSeks vd Henrik Jerner. (Foto: Unsplash)

Den 13 oktober är sista dagen för att teckna investmentbolaget CapSeks företrädesemission av högavkastande preferensaktier. Aktien ger andelar i svenska techbolag med beprövade affärsmodeller och verksamma på marknader med stark global utveckling.  

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

CapSek genomför en företrädesemission som vid fullteckning uppgår till 26,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Pengarna ska framför allt användas till ytterligare investeringar i befintliga portföljbolag och investeringar i nya målbolag. 

Preferensaktien ger en årlig utdelningsrätt på sju procent under åren 2023 till 2030. Den kan mellan 2025 och 2030 konverteras till stamaktier med en rabatt på 20 till 45 procent. 

”Preferensaktien med utdelningsrätt kombinerat med valmöjligheten att i framtiden konvertera till rabatterade stamaktier är enligt min mening ett konstruktivt och investerarvänligt instrument. Vi kommer att göra exits och då avser styrelsen att rekommendera utdelning”, säger CapSeks vd Henrik Jerner. 

Engagerat ägande i noggrant utvalda bolag 

Bolagen som CapSek investerar i är verksamma inom teknologisektorn, befinner sig i en expansionsfas och bedöms ha god tillväxtpotential. Det kan till exempel vara bolag verksamma inom SaaS-, IoT-, Gaming- och AI – marknader som förväntas fortsätta växa.  

Dessa portfölj- och målbolag är i första hand onoterade, vilket innebär att de kan vara svåra att nå för enskilda investerare. På så vis öppnar CapSek dörren till mindre techbolag med stor potential för investerare som vill ha möjlighet att följa med på stora tillväxtresor. 

För att lyckas med sina mål följer bolaget en tydlig strategi för sina investeringar. Den  bygger på noggranna utvärderingar och genom att alltid ta en aktiv ägarroll. På så vis skapas ett stort mervärde för portföljbolagen med tillgång till engagerade och långsiktiga ägare som kan bidra till företagets tillväxtresa.  

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Årlig avkastning på 20 procent

I dag har investmentbolaget 14 bolag i portföljen, varav fyra är listade på börsen. För tillfället utvärderar man ytterligare tio målbolag samtidigt som man arbetar aktivt med värdeskapande åtgärder i de befintliga bolagen. 

Målsättningen är att ha närmare 25 bolag i portföljen och att innehavet ska avkasta 20 procent på det investerade kapitalet årligen över en femårsperiod. 

”Den tydligaste värdemätaren på onoterade bolag är om och när bolagen köps upp. Vi fokuserar aktivt på värdebyggande åtgärder så att bolagen ska bli uppköpskandidater. Värdebyggande tar tid och det är inte ovanligt att det tar runt sju år innan bolagen har en tillräckligt attraktiv position för att bli uppköpta” säger Henrik Jerner. 

Erbjudandet i korthet
Sista teckningsdag 13 oktober
– Nyemission av preferensaktier i Northern CapSek Ventures. Välkommen att teckna via länkar nedan.

Företrädesemissionen: Aktieägare i CapSek erhåller för varje befintlig stamaktie tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie.
Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic SME under perioden från och med den 30 september 2022 till och med den 10 oktober 2022.
Teckningsperiod: Teckning av nya preferensaktier i Företrädesemissionen sker under perioden från och med den 29 september 2022 till och med den 13 oktober 2022.
Handel med betald tecknad aktie (”BTA”): Handel i BTA kommer att ske på NGM Nordic SME från den 30 september till och med att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring den 27 oktober 2022.
Teckningskurs: Teckningskursen är 1,70 SEK per preferensaktie. Courtage utgår ej.
Emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar totalt högst 15 341 160 nya preferensaktier, motsvarande högst cirka 26,1 MSEK.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Så säkrar svensk AI energin genom gaskrisen

ANNONS
ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS