Svenska SaltX, som är världsledande på att lagra termisk energi (värme och kyla) i salt, genomför just nu en nyemission på 80 miljoner kronor. Bolagets storskaliga och patenterade lösning för energilagring – EnerStore – har visat på mycket goda testresultat. Genom att tillföra SaltX ytterligare kapital ska bolaget tillsammans med flera tunga partners utveckla kommersiella lösningar för energilagring.

Energilager är i dag ett av världens hetaste områden. Något som blir naturligt när många av världens länder ställer om till förnybara energikällor. Det innebär att man i praktiken måste kunna lagra energi eftersom tidpunkten när energin produceras inte sammanfaller med när behovet av att konsumera den finns. PS Partner träffade SaltX vd Carl-Johan Linér för en intervju inför den pågående nyemissionen.

Teckna dig i SaltX nyemission här

Hur stort är intresset för SaltX EnerStore-lösning?
– Intresset är mycket stort – det visar inte minst det betydande intresset från energibolag världen över som besökt vår testanläggning hos Vattenfall i Berlin.
– EnerStore har en stor fördel. Vår lösning är så kallad icke-sensibel, utan baserad på en kemisk process, vilket betyder att den inte förlorar kapacitet under tiden den lagras. Dessutom har vårt nanocoatade salt en hög energidensitet. Min bedömning är därför att vår patenterade lösning för energilagring i salt ligger främst i världen.

Vad ska pengarna från nyemissionen användas till?
– Pengarna ska användas till att fortsätta utveckla SaltX. Man ska komma ihåg att det inte finns någon standard för den här typen av storskalig termisk energilagring som SaltX utvecklar. Det betyder att vi ständigt bryter ny mark samtidigt som vi är på väg att skapa en standard för termisk energilagring som saltX utveclar. När vi nu går till aktiemarknaden och ber om ytterligare finansiering kan det vara värt att understryka att vi kommit en bra bit på väg. Vi har skapat stora värden under resans gång.

Bedriver bolaget all försäljning genom partners? Hur ser en försäljningsprocess ut?
– Vårt arbete med försäljning sker i nära samarbete med våra partners. Vi har byggt upp ett stort kontaktnät av potentiella kunder sedan tidigare. Tar vi dessa kontakter vidare sker det alltid tillsammans med en partner.

Hur lång tid ska man räkna med att den här typen av affärer tar?
– Vi är i fasen där vi tillsammans med partners designar deras respektive lösning. Därefter ska lösningen produceras innan man kan börja leverera. De första projekten kommer att ta längre tid. Det kan vara värt att understryka att under vecklingsfasen är ofta slutkunden engagerad. Man kan säga att kunderna är ”med på tåget” innan produkten är kommersiellt klar, vilket ökar säkerheten för affärer i slutänden. Fördelen när man kommer i mål med den här typen av affärer är att man kan få väldigt långa och lönsamma relationer.

Hur viktigt är demoprojektet med Vattenfall?
– Projektet är mycket viktigt och har skapat stort intresse hos såväl el- och kraftbolag som hos industrikunder samt politiker och investerare. Anläggningen i Berlin har även varit avgörande för att vi ska kunna skriva avtal med våra systempartners.

När kan man räkna med intäkter i någon större skala för SaltX?
– Vi är i ett läge där vi arbetar med våra partners för att utveckla dessa pre-kommersiella anläggningar. Det här sker parallellt som slutkunder bearbetas, vilket betyder att vi jobbar i samtidiga processer mot nya affärer.

ANNONS
ANNONS

Bolaget har gjort flera nyemissioner. Ska man se SaltX lite som ett biotech- eller läkemedelsbolag där man går igenom olika faser i utvecklingen av en kommersiell produkt?
– Det finns likheter. Både vi och läkemedelsföretagen har höga krav på funktionalitet och kvalitet. Vi går från demoanläggning till pilotanläggning, till pre-kommersiell anläggning, vidare till serieproduktion. Detta betyder att branscherna går igenom flera faser innan man kommer till en kommersiell lansering.

Vilka geografiska marknader är mest redo för Salt X lösning?
– Två länder har sagt att man ska avveckla kolkraften – Tyskland och Indien. På dessa jättemarknader upplever vi att intresset för vår lösning stort. I södra Europa är man också redo för lösningar kring energilagring. Sedan är intresset från Kina naturligtvis stort – där behovet är gigantiskt.

Vill du investera i SaltX? Använd knapparna nedan

 

Teckna med Bank ID

Anmälan utan företräde

Handla hos Nordnet

Handla hos Avanza

Läs prospektet

Läs mer om nyemissionen