Med ren luft på kontoret skapas en trygg, virusfri arbetsmiljö – som dessutom kan bidra till bättre koncentration och arbetskapacitet. Några av de företag som valt Livsdals produkter för att öka kvaliteten på inomhusluften är VNV Global och Tändstickspalatset.

ANNONS

Emissionen är avslutad.

Ett experiment vid Harvard University har jämfört arbetsförhållanden i miljöer med god respektive dålig luftkvalitet. Syftet var att upptäcka hur kemikalier från möbler och teknisk utrustning påverkar vår hälsa. Deltagarna placerades därför på arbetsplatser med varierande luftkvalitet under sex dagar. Intressant nog visade resultatet att förmågan att hantera stora mängder information, strategiska färdigheter och krishanteringskapacitet nästan var tre gånger bättre i arbetsmiljöer med ren luft.

Livsdal renar på VNV

Ett av de företag som tidigt såg möjligheterna med att investera i ren luft för att öka prestationerna under dagen var VNV Global, tidigare Vostok New Venture, med kontor på Mäster Samuelsgatan i Stockholm. Under pågående pandemi har valet bekräftats med råge, eftersom man på kontoret kunnat minska virus och bakterier med hjälp av luftrenare från Livsdal.

”Även om vi nu börjar vänja oss vid att mycket går att sköta digitalt kommer vi alltid att behöva ta vissa möten fysiskt. Därför känns det väldigt tryggt att vi har luftrenare från Livsdal på kontoret”, säger Per Brilioth som är VD på VNV Global.

Livsdal Luftrenare Corona
VNV Global har kunnat minska virus och bakterier på kontoret med hjälp av luftrenare från Livsdal.

Säkra konferenser på Kapitel 8 Tändstickspalatset

Den som arbetar eller arrangerar konferenser i de exklusiva lokalerna hos Kapitel 8 i Tändstickspalatset på Västra Trädgårdsgatan i Stockholm kan också räkna med en trygg arbetsmiljö ur perspektivet luftkvalitet.

”Liksom många andra företag har vi i samband med Covid-19 haft helt nya utmaningar i verksamheten. Därför har vi sett över möjligheterna att erbjuda våra kunder möten som de kan känna sig trygga med”, berättar Lena Werner som driver kontors- och konferensverksamheten Kapitel 8 i den anrika byggnaden.

Förutom att glesa ut sittningar för att skapa bättre distans samt förändra matutbudet har Kapitel 8 investerat i ren luft. Detta innebär att man efter sommaren står redo att ta emot besökare och hyresgäster i en säkrare miljö.

”Tillsammans med Livsdal ser vi till att luften renas kontinuerligt i flera av våra konferensrum. Tekniken är densamma som används inom sjukvården för att minimera förekomsten av skadliga partiklar, gaser, bakterier och virus”, säger Lena Werner, Godmother, Owner & founder Kapitel 8, Tändstickspalatset.

Erbjudandet i korthet

ANNONS
ANNONS

Publik nyemission i Livsdal Sverige AB (publ.) Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: Nyemissionen omfattar högst 240 000 aktier och och uppgår till högst 20,4 Mkr.
Teckningskurs: 85 kr per aktie.
Teckningsperiod: Förlängd till 3 juli 2020.
Övrigt: De nya aktierna motsvarar 32,43 procent av företaget efter emissionen.

Investerarträffar
För att inte bidra med ytterligare spridning av Coronaviruset kommer vi inte samla till några större möten utan istället ha telefonmöte med alla som önskar det. Maila till [email protected] för att boka en tid.