Hundra små automatiska tankställen spridda över den svenska landsbygden inom fem år – det är nästa mål för Smart Energy, som redan har över 30. Där etablerade bränsledistributörer ger upp, vädrar nye huvudägaren Glenn Renhult morgonluft.

ANNONS

Den svenska glesbygden har varit hårt drabbad av tankstationsnedläggningar. 2018 var första året sedan 2002 som antalet försäljningsställen ökade över huvud taget, efter att 1.300 stationer – var tredje i landet – försvunnit under fallet.

“Mackdöden” sågs som ett hot mot hela landsbygdens välmående. I det uppkomna vakuumet på marknaden ser Smart Energy potentialen.

”Vi är ett privatägt bolag som har hittat en nisch, där vi ser att investeringen vi gör är lönsam. Vi riktar in oss på de orter där det finns ett stort behov”, säger Smart Energys styrelseordförande Glenn Renhult.

Genom sitt bolag Capital Conquest har Glenn Renhult nyligen gått in som Smart Energys störste enskilde delägare. Han beskriver sig själv som serieentreprenör, och köpte största aktieposten i Smart Energy från grundaren, som han länge har känt personligen.

Säljer redan stort till företag

I dag omfattar Smart Energy 32 försäljningsställen – ett växande och för bolaget allt mer centralt område vid sidan av den så kallade bulkförsäljning som hittills står för de dominerande försäljningsvolymerna.

Runt om i landet distribuerar företagets tankbilar och chaufförer stora mängder bränsle inte minst till industrier, anläggningsprojekt och jordbrukare.

De nya stationerna har alltså stöd redan från början av ett befintligt distributionsnät med god täckning – men privatkunderna möjliggör ytterligare en försäljningskanal. Det ligger en särskild utmaning i den lilla skalan, en utmaning som Smart Energy alltså specialiserar sig på att bemästra.

ANNONS
ANNONS

Å andra sidan kan företaget vänta sig att få vara i fred från konkurrenter på de flesta orter där det etablerar sig.

Stationen kan lätt flyttas

Stationerna är byggda i ett smidigt tekniskt utförande som sammantaget inte funnits tillgängligt mer än några år. Till egenskaperna hör att de står ovanpå marken, tryggt inneslutna. Därmed behövs ingen sanering när de avvecklas.

”Vi har hittat ett väldigt billigt och transparent sätt att driva obemannade stationer. Och med vår affärsmodell, och den modulen vi har, är det också möjligt för oss att enkelt flytta Smartstationen om det visar sig att den inte når upp till resultatet vi önskar oss”, säger Glenn Renhult.

Han ger som exempel att det skulle kunna ske redan efter ett par dagar, ifall företaget skulle missta sig rejält. Men hittills är resonemanget hypotetiskt.

”Vi har haft turen, sedan verksamheten startade runt 2013–2014, att ingen av koncernens stationer har behövt flyttas – för de har visat sig ligga väldigt rätt.”

Till fördelarna med de nya små stationerna hör också att de kostar väsentligt mindre att etablera än en traditionell mack.

Fördubblar omsättningen i år

Smart Energy omsatte förra året drygt 700 miljoner kronor, med ett resultat efter finansnetto på 16,7 miljoner kronor. För i år är prognosen en mer än fördubblad omsättning, 1,6 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

Verksamheten sysselsätter i dag cirka 25 personer varav de flesta är chaufförer och säljare. Aktien handlas på NGM Nordic MTF, med kortnamnet SEGR.

Bolaget växer både genom etablering av nya smarta tankstationer, och genom förvärv av befintliga anläggningar. Av dagens platser har omkring 20 byggts av företaget självt, och det resterande tiotalet förvärvats.

Till företagets verksamhet hör också en stark försörjningsfunktion, med två egna tankbåtar, och en arrenderad del av Trelleborgs hamn där stora cisterner bär företagets logotyp.

Ändå vill Glenn Renhult lägga tonvikten främst på marknaden, den svenska landsbygden, och företagets framväxande tankstationsnät där.

”Vi är ett bränslebolag och vi kommer att bli stora inom det här segmentet. När du är på landsorten vill vi att du ska känna att du alltid kan tanka, för att du alltid kommer att kunna åka förbi en Smartstation.”