Det talas ofta om hållbarhet men vad innebär egentligen ekonomisk hållbarhet? Den frågan är inte helt enkel att svara på eftersom forskarna inte är helt eniga.

Almi arbetar med att få företag att utvecklas och växa, och betraktar ekonomisk hållbarhet som en integrerad del av hållbarhetsarbetet.

”Det handlar om att vårda och underhålla både mänskliga och materiella resurser för att skapa långsiktigt hållbara värden. Det kan göras genom att bättre nyttja, återanvända och återvinna resurser. Med andra ord, vi ska hushålla med ändliga resurser i dag så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda”, säger Juliana Perez Falke, nationell kund- och affärschef på Almi.

Det handlar inte bara om att hushålla med resurserna utan att använda resurserna på ett smartare sätt och genom det uppnå ekonomiska fördelar.

Hur märker man ett företag inte är ekonomiskt hållbart?

– När den ekonomiska värdeökningen sker på bekostnad av de sociala och miljömässiga värdena kommer företaget inte vara långsiktigt relevant i framtiden varken ur ett lönsamhet- eller hållbarhetsperspektiv, säger Juliana.

Juliana Perez Falke, nationell kund och affärschef på Almi.

Ta hjälp av framtidsgeneratorn

För att få företag att utveckla sitt hållbarhetsarbete och rusta sig för framtiden har Almi nyligen lanserat Framtidsgeneraton.

Här kan du som företagare både identifiera relevanta hållbarhetsområden för din bransch och väsentliga hållbarhetsområden för ditt företag och på så sätt bli mer hållbar och betydelsefull i framtiden.

”Tanken är att företagen ska kickstarta sitt arbete genom att både identifiera relevanta och väsentliga hållbarhetsområden de kan arbeta med för att bli mer hållbara och relevanta i framtiden”, säger Juliana.

Det handlar inte bara om att hushålla med resurserna utan att använda resurserna på ett smartare sätt och genom det uppnå ekonomiska fördelar.

Läs även: Småföretagare viktigast för hållbar förändring [Dagens PS]

Almi – Sveriges mest aktiva företagsutvecklare

Företagslån, riskkapital och affärsutveckling för växande företag. Läs mer om hur Almi kan stötta dig i att utveckla ditt företag på ett hållbart sätt.

Grönt lån
Mer om Framtidsgeneratorn
Denna finansiering omfattas av en garanti inom ramen för den Pan-Europeiska garantifonden (EGF), genomförd av Europeiska Investeringsfonden med stöd från de medlemsstater som bidrar till EGF-fonden.