Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

"Så många träd kommer vi plantera fram till 2032"

I dag brukas mer än hälften av den svenska skogen av enskilda skogsägare som Magnus. Som alla sköter om skogen på sitt unika sätt, vilket ger en stor biologisk mångfald.
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 25 aug. 2023Publicerad: 25 aug. 2023

Som barn såg Magnus Ståhl hur pappan arbetade i skogen, något som väckte ett stort intresse. Nu vandrar han själv dagligen omkring i sin egen skog, inventerar – och planerar för framtiden.

“Det speciella med familjeskogsbruket är långsiktigheten. Allt handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för kommande generationer”, säger Magnus.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

I dag brukas mer än hälften av den svenska skogen av personer som Magnus. Enskilda skogsägare som alla sköter om skogen på sitt unika sätt, vilket ger en stor biologisk mångfald.

De senaste 30 åren har Magnus lärt sig så mycket som möjligt om skogen han förvaltar. Hur och när de ska gallras och vilka stubbar som ska få stå kvar för att bli mat och bon till insekter och djur.

“Högstubbar är träd som har kapats på 3-4 meters höjd. Egentligen är de grövsta delarna av träden de bästa att sälja, men jag väljer att lämna kvar dem för den biologiska mångfaldens skull”, berättar Magnus.

svensk skog

Magnus berättar att det är idealiskt att ha skog i alla åldrar på sina marker. Skogen växer långsamt men det händer saker hela tiden som man måste anpassa sig efter. (Foto: Ola Ekstrand)

”Det var en traumatisk upplevelse”

Tre decennier kan låta som en lång tid, men ur ett skogsperspektiv är det ingenting. Magnus ställs dagligen inför nya utmaningar att ta ställning till.

“Vilka trädslag efterfrågas av industrin om 40 år? Om vi tar ner den här skogen idag, när ska vi då markbereda för att plantera ny skog i rätt tid? Att ha skog i alla åldrar på sina marker är idealiskt. Skogen växer långsamt men det händer saker hela tiden som man måste anpassa sig efter.”

Händelserna Magnus pratar om kan ibland vara dramatiska – och förödande. Under stormen Dagmar 2011 blåste stora delar av skogen i Ljusdal ner.

ANNONS

“Det var en tuff upplevelse. Under juldagsnatten knakade och brakade det i huset och jag hade tänkt åka ut för att se till skogen, men vägarna hade blivit blockerade av nedfallna träd. Jag förstod snabbt att det var illa och jag förlorade väldigt många träd den natten.”

Sommaren 2018 stod han på sin markgräns och såg brandfronten dra fram genom grannens skog. Under den perioden var Magnus väldigt aktiv, både i förebyggandet av branden men även i stöttandet av drabbade skogsägare.

“Många mådde väldigt dåligt under den tiden, det var en traumatisk upplevelse.”

Hur hanterar man en sådan situation som skogsägare?
“Det är bara att bryta ihop och komma igen. Som skogsägare får du aldrig ge upp och det gäller att se skogsbruket i ett längre perspektiv.”

“När man ser förödelsen och det fina virket som förstörts får man tänka på att sätta nya träd som växer upp och blir nästa generations fina skogar. Eftersom ledtiderna är så långa så kanske inte ens mina barn drar nytta av sakerna jag gör idag, utan mina barnbarn. Det blir en generationsangelägenhet.”

Så bidrar skogen till att motverka klimatförändringarna

Risken för skogsbränder har också medfört att skogsägarna fått tänka om. Lövträd i mixen ökar mångfalden och gör det svårare för bränderna att sprida sig.

Sammanhållningen bland de 27 600 medlemmarna i föreningen Mellanskog är också ovärderlig. Både vid kriser och i vardagen.

“Många av oss har inte skogsbruket som huvudsakligt yrke. Därför är det väldigt viktigt med erfarenhetsutbyte och att kunna tipsa om hur man kan värna skogen på bästa möjliga sätt för framtiden. Utan föreningar som Mellanskog hade vi aldrig kunnat vara med och påverka skogsbruket så mycket som vi kan nu.”

Att skogen är en viktig del i att bekämpa klimatförändringarna är en självklarhet för Magnus.

“Våra träd kan användas till bränsle, kläder och byggmaterial. Dessutom suger skogen upp som mest koldioxid när den är ung. För varje träd som vi fäller planteras två nya och fram till 2032 kommer svenska familjeskogsbruk att plantera 2,4 miljarder nya träd.”

“Det motsvarar över 200 träd per person i Sverige. På så sätt är vi familjeskogsbrukare också riktiga klimathjältar”, avslutar Magnus.

ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS