Under de första tre kvartalen för nya Spelinspektionen har fokus varit på att få de licensierade spelbolagen att följa reglerna. Det har varit en ganska svår process och debatten kring framför allt bonusar, konsumentskydd och reklam har varit intensiv. Nu laddar Spelinspektionen om för nästa steg i kontrollen av spelmarknaden. Det handlar om kanaliseringen av spelandet till lagliga alternativ.

Kanalisering är en term myntad för att beskriva hur stor del av spelmarknaden som sker på licensierade casinon. Idén med spellagen är givetvis att kanaliseringsgraden ska vara 100%. Myndighetens siffror för de första två kvartalen 2019 pekar dock på att graden är 91%. Det innebär att ungefär en av tio spelkronor spenderas på bolag utan licens. Det är något Spelinspektionen vill förändra de kommande kvartalen.

Oattraktiv marknad för bolag utan licens

Spelinspektionen har flera uppgifter. Den huvudsakliga är dock att utöva tillsyn över den licensierade marknaden. Myndigheten ska alltså bevilja licenser och övervaka att licenstagarna uppfyller sina skyldigheter. En annan uppgift är att ”verka för en sund och säker utveckling inom tillsynsområdet”. Häri ligger att föreslå åtgärder för att få spelmarknaden att fungera bättre, däribland åtgärder för att öka kanaliseringen.

I enlighet med den uppgiften har myndigheten i flera sammanhang beskrivit en strategi för att göra spelmarknaden oattraktiv för bolag utan licens i Sverige. Idén är att marknaden då också blir mer attraktiv för dem som har licens. Det finns över 200 casinon som drivs med svensk licens idag och dessa vill givetvis att konkurrenssituationen på den svenska marknaden ska vara rättvis.

För att öka kanaliseringen är det hittills framför allt två saker som har nämnts, nämligen betalningsblockering och varningsmeddelanden.

ANNONS
ANNONS

Betalningsblockering

Betalningsblockering innebär att spelbolag utan licens får svårare att ta emot pengar från svenska spelare. Det gör automatiskt att den svenska marknaden blir mindre attraktiv, vilket kan ge ökad kanalisering till de lagliga alternativen.

Enligt Spelinspektionen är betalningsblockering en fråga som ligger lite längre fram i tiden. Vid ett informationsmöte med branschens aktörer den 17 september var budskapet att myndigheten höll på att undersöka frågan. Myndigheten framhåller också att betalningsblockering är en omfattande åtgärd och att det noga måste analyseras hur en sådan kan genomföras.

Varningsmeddelanden

En absolut majoritet av spelbolag utan licens har så kallad IP-blockering på plats. Kort sagt är svenska spelare inte välkomna. Det finns emellertid också många sajter utan licens som låter svenska spelare öppna konton, ibland också med svenska kronor som valuta. Detta är olagligt enligt spellagen.

Enligt uppgift håller Spelinspektionen på att undersöka möjligheten att förmå de olagliga sajterna att lägga till varningsmeddelanden för spelare från Sverige. I detta syfte samarbetar myndigheten till exempel med andra spelmyndigheter runt om i Europa. Även för den här frågan är eventuella åtgärder dock fortfarande på planeringsstadiet.

Vad händer härnäst?

Budskapet från Spelinspektionen är tydligt. Myndigheten kommer successivt att arbeta mer för att öka kanaliseringen genom att på olika sätt göra det svårare för utländska sajter att vända sig till svenska spelare. De mer skarpa åtgärderna inom betalningsblockering och varningsmeddelanden ligger dock förmodligen en bit framåt i tiden.