Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Prebiotika – från forskning till kommersialisering

carbiotix
Börslistade Carbiotix har utvecklat ett prebiotiskt fiber, CarbiAXOS, vilket nu uppnått alla regulatoriska krav som krävs för att säljas i USA. (Foto: Carbiotix)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 31 jan. 2024Publicerad: 30 jan. 2024

Forskning kring sambandet mellan tarmhälsa och välmående har ökat avsevärt de senaste åren. Allt pekar på ett ömsesidigt förhållande mellan tarmens mikroorganismer och olika aspekter av människors fysiska och mentala hälsa.

Mest läst i kategorin

Samspelet mellan magens och hjärnans aktivitet har visat sig spela stor roll för både den fysiska och psykiska hälsan.

Till exempel kan obalanser i tarmfloran kopplas till inflammation i magen och en ökad risk för olika sjukdomar. Det är konstaterat att upp till 80 procent av kroppens immunsystem sitter i magen och att ett starkt immunsystem bidrar till att förebygga sjukdomar.

Tarm och hjärna hänger ihop

Kanske ännu mer intressant är kopplingen mellan tarmen och hjärnan. Det föreslås att obalanser i tarmhälsan kan påverka mental hälsa och kan kopplas till tillstånd som ångest och depression.

Forskning kring tarmhälsa har öppnat upp för utveckling av nya behandlingsstrategier för att främja tarmhälsa. Som tillexempel användning av probiotika (bakterier) och prebiotika (mat till bakterier).

Probiotika känner förmodligen många till men prebiotika är inte lika känt. Det har dock fått mer och mer uppmärksamhet på senare tid, då probiotika behöver prebiotika för att trivas.

Mat för de goda bakterierna

Prebiotika är kolhydrater som fungerar som mat för de goda bakterierna i tarmen. Dessa ämnen främjar alltså tillväxten av probiotika som redan finns i tarmfloran, eller som tillförs genom probiotiska tillskott.

Det svenska börslistade bolaget Carbiotix har utvecklat ett prebiotiskt fiber kallat CarbiAXOS som är utvunnet ur majs och andra cerealier. Tester har visat på att CarbiAXOS är bättre än befintliga fibrer på marknaden genom sin komplexitet och bredd i positiva bakterierna den matar.

CarbiAXOS är ett prebiotiskt fiber som är utvunnet ur majs och andra cerealier. Bilden visar CarbiAXOS formula.

Bolaget har i januari 2024 uppnått alla regulatoriska krav som krävs för att få börja sälja produkten i USA. De går därmed från att vara ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med en global adresserbar marknad på 1 miljard EUR.

Framtidens hudvård

Men det är inte bara ett prebiotiskt fiber Carbiotix har utvecklat. Genom regulatoriskt godkännande i EU och USA i slutet av 2023 har de har även riktat in sig på ytterligare ett framtidsområde. Nämligen prebiotisk kosmetisk ingrediens.

Flera kosmetikföretag har introducerat produkter som innehåller prebiotiska ingredienser som ofta marknadsförs för att främja balansen i hudens mikrobiota och därmed stödjer en god hudhälsa som bland annat kan motverkar acne, eksem och ge en bättre balans i hudhälsan.

Marknaden för kosmetiska prebiotiska ingredienser uppskattas utgöra cirka 10 procent av Carbiotix totala adressbara marknad, vilken värderas till 100 miljoner EUR.

Utöver prebiotika har Carbiotix även tagit fram ett test för tarmhälsa. I dagsläget säljs det som en white label lösning och kan bland annat även användas för att validera effekterna av CarbioAXOS.

Är du intresserad av att investera i Carbiotix? Bolaget genomför just nu en företrädesemission för att ta nästa steg till att bli ett kommersiellt bolag.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 17-31 januari 2024.

Teckningskurs: 0,90 SEK per unit, vilket motsvarar 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Initialt cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader, samt genom fullt nyttjande av teckningsoptioner till högsta lösenkurs erhåller Bolaget kapitaltillförsel om cirka 7,5 MSEK.

Företrädesrätt till teckning: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid en (1) uniträtt ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av nio (9) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter pågår på Spotlight Stock Market från och med den 17 januari 2024 till och med den 26 januari 2024.

Handel med BTU: Från och med den 17 januari 2024 till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Sista dag för handel i BTA kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter emissionens genomförande.

Tecknings- och garantiåtaganden: Cirka 11,2 MSEK av företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, vilket motsvarar cirka 60 procent av emissionsvolymen. Av detta avser cirka 12,2 procent teckningsåtaganden. Vidare är företrädesemissionen säkerställd via bottengarantiåtagande till 47,8 procent.

Lock up: Styrelse och ledning har ingått avtal om lock up, där parterna förbundit sig att inte avyttra något av sina aktieinnehav under en period som sträcker sig sex månader efter att teckningstid i initial företrädesemission avslutats.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt