Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Nyckeln till kompetensförsörjning i AI-eran är flexibilitet (och proaktivitet)

AI driver en produktivitetsboom i många branscher. För att dra nytta av de långsiktiga och skalbara fördelarna krävs dock rätt kompetens över tid.
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 01 juli 2024Publicerad: 25 juni 2024

AI:s omstöpning av arbetsmarknaden skärper kompetenskraven. Företag som proaktivt möter förändringarna, och vågar navigera i det okända, kan säkra högre produktivitet och dynamiska arbetsstyrkor.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

AI driver en produktivitetsboom i många branscher. För att dra nytta av de långsiktiga och skalbara fördelarna krävs dock rätt kompetens över tid. Efterfrågan på AI-specialister har idag ökat femfaldigt jämfört med några år sedan och kompetenskraven förändras 25 procent snabbare. Många företag står därför inför en utmaning; vilken kompetens behöver vi och hur kan vi säkra den – idag och i framtiden?

Under 2000-talet omvandlades banktjänstemännens roller till finansiella rådgivare som följd av internetbankens intåg. På samma sätt förväntas AI omdefiniera roller som finansanalytiker och programmerare, där samarbetet mellan människa och teknik kan höja människors kapacitet. Men för de som tänker innovativt kan tekniken forma helt nya roller och värden.

“AI tvingar verksamheter att tänka om. De måste förstå hur AI kan lösa deras utmaningar, nu och i framtiden, och vad “AI-kompetens” innebär för dem. Behövs det en person som bygger AI-modeller eller en affärsutvecklare med teknisk kunskap,” säger Jessica Carragher Wallner, Head of People & Organisation, PwC Sverige.

AI:s exponentiella utveckling gör att formella kvalifikationer och arbetslivserfarenhet snabbare blir utdaterade. Därför krävs ett större fokus på specifika färdigheter; en kompetensbaserad strategi.

“Man måste fråga sig om en youtuber med kunskap om det senaste inom AI är bättre än någon som studerade AI för några år sedan. Att fokusera på specifika färdigheter och individer som är öppna för att lära sig nytt är centralt för att lyckas,” säger Carragher Wallner.

Det krävs en lärande och innovativ kultur. Företag måste proaktivt och strategiskt arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling och möjliggöra intern rörlighet – för att involvera och motivera medarbetare i omställningen. Många yngre medarbetare ser karriärmöjligheter med AI, men kräver ett tydligt “varför” och stöttning från ledarskapet. Då kan en flexibel och innovativ arbetsstyrka formas.

Ta del av PwC:s råd inom kompetens och AI-omställning här

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS