Nasdaq First North-listade FRISQ – som genomför en fullt garanterad nyemission på 64,6 Mkr – har en lösning som löser två centrala behov inom vården. FRISQs system ger både vårdgivare och patienter en samlad överblick över sjukdomsläget genom att integrera informationen från flera olika journalsystem. Man är integrerat mot eller har samarbete med journalsystems-leverantörer som motsvarar cirka 95% av användarna på marknaden.

ANNONS

Emissionen är avslutad. 

Det ger en omfattande förenkling och tidsbesparing i förhållande till dagens situation där många av systemen inte kommunicerar med eller är kompatibla med varandra. FRISQ ökar produktiviteten för vårdgivare och förenklar för patienter att engagera sig i sin vård. Samtidigt som det underlättar för de olika delarna i vårdkedjan att kommunicera med varandra.

FRISQ kan bidra till att lösa en stor del av de problem med effektivitet och produktivitet i vården som finns, förklarar Mats Lindstrand, styrelseordförande och grundare av bolaget.

”Paradoxen är att vi har aldrig haft mer resurser i vården, i form av läkare och sjuksköterskor per capita, än vad vi har i dag. Samtidigt har vi haft en negativ produktivitetsutveckling i vården. Det beror på att vården i dag saknar ett sammanhållet produktionssystem för att kunna leverera bra vård för människor”, förklarar Mats Lindstrand.

Han förklarar det med att det i vården finns ett ”stuprörstänk” och att man helt enkelt utövar mycket onödiga åtgärder.

ANNONS
ANNONS

Frigör tid för vårdpersonal

Med FRISQ:s lösning går det att frigöra mycket tid för vårdpersonalen, som gör att man istället kan ägna sig åt patienter istället för att jobba med administration.

”En svensk läkare tillbringar cirka en tredjedel av sin tid med patienten. Det vi behöver i Sverige är att få vårdpersonalen att ägna sig åt patienten istället för att lägga tid på annat”, säger Mats Lindstrand. Vad FRISQ känner till är att bolaget är först i världen med att erbjuda ett sådant här framåtblickande och integrerat produktionssystem i vården där även patienten involveras.

Mats Lindstrand bedömer att det finns en global efterfrågan inom vården att arbeta på det här sättet som FRISQ möjliggör. För att nu erbjuda och marknadsföra den här lösningen tar nu bolaget in 65 miljoner kronor.

”Vi behöver ta in pengar för att kunna förbereda oss för behovet och den efterfrågan som finns. Vi behöver bygga en organisation som klarar av detta”, förklarar han.

Mats Lindstrand känner sig optimistisk över att man kommer att kunna få in affärer av betydelse, till en början i Sverige. ”Jag kan konstatera att Socialstyrelsen och de landsting vi jobbar med har visat positiv inställning över FRISQ:s lösning.”

ANNONS
ANNONS

Affärsmodell baserad på månatliga licensintäkter

Mats Lindstrand räknar med att FRISQ kommer att börja generera intäkter under året. ”Vi har inte haft en kommersiell produkt längre än sommaren 2019. Innan dess har vi arbetat med att visa hur bra vår lösning fungerar. Nu är vi redo att rulla ut vår produkt – därför kommer pengarna komma successivt under 2020”, förklarar Mats Lindstrand.

FRISQ säljer sin lösning som en licens, vilket innebär återkommande månatliga intäkter. ”När vi väl kommer in hos en kund får vi en väldigt lång relation med kunden, ungefär som de som säljer journalsystem, det vill säga kring 20 år.”

Mats Lindstrand ser en stor potential för FRISQ. ”Vi har byggt det här systemet så det är skalbart för den internationella marknaden.”