Spelmarknaden växer. Enligt statistik på statista.com har den globala marknaden för onlinespel ökat varje år sedan 2009. Till onlinespel räknar de poker, casinon, betting på sport och spel som bingo och lotterier online.

ANNONS

2018 omsatte den globala marknaden 51.96 miljarder dollar, vilket innebär en fördubbling från 2009. Samtidigt visar en pressrelease från Lotteriinspektionen hur omsättningen på den svenska spelmarknaden ökade med 3,2 procent 2017, jämfört med året innan. Dock kan man se att ökningen inte var lika stor som i föregående period då det var en tillväxt på 5,3 procent.

Den största tillväxten som sker på spelmarknaden drivs främst av spelbolag utan svenskt tillstånd som har sina licenser utomlands. De fortsätter ta marknadsandelar varje år och omsatte 2017 5,5 miljarder kronor. Detta är en ökning på 12,8 procent jämfört med året innan. De spelbolag som i dag har svenskt tillstånd omsatte knappt 17,1 miljarder kronor, efter de betalat ut vinsterna. Det innebär att det har minskat jämfört med 2016. Spelmarknaden omsatte totalt 22,6 miljarder kronor 2017.

Tillväxten fortsätter

Även 2018 fortsätter omsättningen spelmarknaden att öka. Under de två första kvartalen 2018 omsatte spelmarknaden 11,2 miljarder efter utbetalda vinster. Det innebär en ökning med 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Aktörerna med tillstånd omsatte 8,2 miljarder vilket är en minskning med 1,9 procent. De aktörerna som inte har tillstånd hade en ökning på 12,5 procent vilket innebar 3 miljarder kronor.

Under de två första kvartalen kunde vi se att de med tillstånd har 73 procent av marknaden medan aktörer utan tillstånd hade 27 procent. Spel online ökade med 13,8 procent och landbaserade spel minskade med 8,6 procent.

Den 5 april i år beslutade regeringen om en omreglering av spelmarknaden som ska träda i kraft den 1 januari 2019. (Foto: Mariusz Szczygiel / Shutterstock.com)
Den 5 april i år beslutade regeringen om en omreglering av spelmarknaden som ska träda i kraft den 1 januari 2019. (Foto: Mariusz Szczygiel / Shutterstock.com)

Genom detta kan vi förstå hur viktigt det är med en ny lagstiftning som gör det svårare för aktörer att agera utomlands och som även öppnar upp nya möjligheter för de tidigare monopol-aktörerna.

ANNONS
ANNONS

Omreglering av spelmarknaden sker 2019

Den 5 april i år beslutade regeringen om en omreglering av spelmarknaden som ska träda i kraft den 1 januari 2019. Omregleringen innebär en ny spellag och även att ett licenssystem införs.

Enligt jämförelsesajten nya-casinon.online. finns det flera anledningar till att omregleringen sker. Först och främst är syftet att stoppa oseriösa spelbolag på spelmarknaden genom en licensavgift. Man vill även att de spelbolag som agerar i Sverige ska betala skatt på intäkterna. Där till är tanken att öka konsumentskyddet för dig som spelare. Regleringen är också till för att kunna motverka spelfusk och penningtvätt. Man vill också hjälpa till att få bort spelmissbruket så mycket som möjligt. Att vi nu står inför en ny framtid inom spelbranschen har fler anledningar men dessa är några av de främsta.

Enligt regeringskansliet kommer den nya lagen, som ska följas efter årsskiftet, innebära att alla aktörer som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med godkända licenser. De som inte har licens ska stängas ute. Konsumentskyddet ska förstärkas och en ny brottsrubricering “spelfusk” införs. Även ett nytt samverkansråd inrättas för att komma åt så kallade matchfixningar.

Spelmarknaden delas upp i tre. En konkurrensutsatt del som omfattar spel online och betting. Den andra delen innehåller spel som är för allmännyttiga ändamål. Det är exempelvis spel som lotterier och bingo. Den sista delen är den del som tillhör staten som innebär de statliga casinona och spel på värdeautomater. Skatten på dessa kommer bli olika, på licenspliktigt spel kommer skatten vara 18 procent och om en spelare vinner på en olicensierad spelsida ska vinsten självklart också beskattas i Sverige. Spel som är till för allmännyttiga ändamål ska fortfarande vara skattebefriade.

Mycket talar för att det blir färre men större aktörer

1 Januari 2019, när den nya spelregleringen kommer, blir det möjligt för svenska casinon att bedriva onlinecasino inom landets gränser.

Alla företag, utländska som inhemska, som vill verka på den svenska marknaden kommer behöva betala både en spellicens och skatt på 18 procent. Detta kommer i sin tur innebära en stor förändring för spelbolagen. De företag som har sitt säte utomlands har i dagsläget en skatt på mellan 5 och 9 procent. De ökade kostnaderna kommer antagligen innebära att vi får se färre bolag på marknaden.

ANNONS
ANNONS

“Mycket talar för att det blir färre men större aktörer. Det är vad som hänt i andra länder som infört licensordningen och är en konsekvens av att man måste klara av en omfattande regelkontroll gentemot myndigheterna – och det kostar pengar” säger Arvid Åsbrink på Mediavision till Dagens Media.

Framtiden ser ljus ut

Sett till siffrorna från Lotteriinspektionen och statista ökar spelbranschen online varje år, både den globala och svenska marknaden. Folk vill spela och  eftersom tillväxten ökar varje år inom spel online kan vi räkna med ännu en ökad tillväxt i framtiden. I och med regleringen kommer monopol-företagen ha möjlighet att utöka sina utbud och förhoppningsvis få tillbaka de marknadsandelar de tappat till aktörer utomlands.

I Sverige innebär detta ökade skatteintäkter, och eftersom det blir svårt att spela i Sverige utan att skatta kommer skatteintäkterna från de flesta casinon gå till svenska statens kassa. Det betyder att den stora omsättningen vi kunde se hos de aktörer som inte hade tillstånd i Sverige förhoppningsvis kommer omsättas inom landet nu.