I Finansräven får du träffa Anders Rabbe, vd för ett av Sveriges mest spännande läkemedelsbolag.

ANNONS

Teckningsperioden har löpt ut.

Bolagets läkemedelskandidat – Foxy5 – ska genomgå en fas II-studie, som är tänkt att visa att läkemedlet kan bromsa spridning av metastaser från modertumören.

Sänker dödlighet kraftigt

Kan man hindra spridningen av metastaser går det också att kraftigt få ned dödligheten hos cancersjuka.

Ensam i sitt slag

Femårsöverlevnaden hos patienter som inte har metastaser (stadium II-III) är cirka 71 procent. Samtidigt som överlevnad efter fem år hos en patient som utvecklat metastas (stadium IV) endast är 14 procent.

Inga svåra biverkningar

”Det skulle vara en oerhörd framgång och tillgodose ett stort medicinskt behov att kunna bidra med att färre patienter får spridning av sin cancer, och slippa få metastaser. WNT5A (proteinet i Foxy5) har visat sig kunna förhindra spridningen av cancer, vilket är en unik approach, och därmed är vi ett unikt läkemedel i vår klass”, säger Anders Rabbe i Finansräven, som dessutom understryker att läkemedlet inte har några svåra biverkningar.

ANNONS
ANNONS

För att genomföra fas II-studien genomför WntResearch – vars aktie är listad på Spotlight – en företrädesemission på cirka 56,4 MSEK före emissionskostnader, med en tillhörande övertilldelningsoption som kan tillföra bolaget totalt 61 MSEK före emissionskostnader.

Lyssna här, från 32:23

Tyckte du det här verkade spännande? Läs då även:

Unik läkemedelskandidat ska motverka metastasering

Bolaget som vill förebygga spridning av cancer

Erbjudandet i korthet

ANNONS
ANNONS

Erbjudandet avser teckning av units i WntResearch AB. Välkommen att teckna via länkar nedan.

Emissionsbelopp: 56,4 MSEK.
Avstämningsdag: 6 april 2021.
Villkor: Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 6 april 2021 berättigar till en (1) uniträtt och nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
Units: En (1) unit består av tio (10) nyemitterade aktier och tio (10) teckningsoptioner serie 2021/2023.
Teckningskurs: Teckningskursen är 8,10 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,81 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
Teckningsperiod: 8 april 2021 – 22 april 2021.
Handel med uniträtter: 8 april 2021 – 19 april 2021.
Handel med BTU: 8 april 2021 till dess att omvandling till aktier och teckningsoptioner sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 18, 2021.
Garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av emissionsgarantier.

Prospekt
WntResearchs hemsida
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.