Coronatider innebär ökat intresse för vissa bolag – luftrenarbolaget Livsdal är ett sådant. Efterfrågan har skjutit i höjden, och bolaget har efter en lyckad kapitalanskaffning kunnat gasa både vad gäller produktion och anställningar.

Intresset för luftburen smitta och föroreningar har skiftat.

– Det märks en jätteskillnad – inte minst i Sverige. Många trodde nog felaktigt att vi inte har något problem med luften i Sverige. Men nu har insikten kommit över många, vilket gjort att vi kunna fylla orderböckerna, säger Andreas Murray, grundare och styrelseordförande för Livsdal, som tagit fram en av världens bästa luftrenare, byggd på industriell teknik, som normalt bara finns på sjukhus, i kärnkraftverk och i rymdmiljöer.

Hyra ren luft

Livsdal skruvade delvis om sin affärsmodell efter samråd med kunder, och nu kan de kunder som inte vill köpa sina luftrenare istället hyra den.

– Lite som man hellre hyr en dyr kaffemaskin i stället för att köpa den. Det är något som vi hörsammat, berättar Tobias Murray, som är en av grundarbröderna och bolagets VD, och fortsätter:

– Det innebär förvisso att verksamheten binder mer kapital, men vi får längre och över tid lönsammare relationer med våra kunder. Vi räknar med två till tre gånger så höga intäkter per affär.

Livsdal Luftrenare
Efterfrågan på luftrenare har skjutit i höjden under pandemin.

För att hantera den tilltagande efterfrågan under våren har Livsdal förstärkt organisationen med försäljningschefen Peppe Ekmark vars karriär vittnar om en gedigen bakgrund och högt ställda ambitioner. Förutom lång erfarenhet av försäljning och framgångar som rönt priser är han också verksam som inspiratör, föreläsare, lärare på kurser och författare.

– När vi träffade Peppe utbrast han: ”Fantastiskt! Den här resan vill jag vara med på.” Han såg nämligen att tajmingen var perfekt, eftersom produkten ligger helt rätt i tiden., berättar Andreas Murray.

Snittpris på 400 kr per anställd

Livsdals erbjudande innebär i dag därför ren luft som tjänst, vilket innebär att företag hyr en luftrenare i standardutförande på 36 månader för omkring 1 500 kr per månad, inklusive service och filterbyten. För en exklusivare modell i trä är månadskostnaden 3 000 kr. Antalet luftrenare och placering anpassas utifrån varje kontor.

Livsdal Luftrenare
Luftrenaren kan anpassas utifrån varje kontors behov.

– Utifrån planlösningar och antal anställda på de kontor vi varit hos hittills i Stockholm har vi sett att det går ungefär fyra personer på en luftrenare, vilket innebär en månadskostnad på cirka 400 kr per anställd.

ANNONS
ANNONS

– Kostnaden för ren luft är extremt liten. Och vår bild bekräftas av att ingen hittills har haft invändningar mot priset, säger Peppe Ekmark.

Läs mer: ”En investering i våra barns hälsa” [Dagens PS]

Erbjudandet i korthet

Publik nyemission i Livsdal Sverige AB (publ.) Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: Nyemissionen omfattar högst 240 000 aktier och och uppgår till högst 20,4 Mkr.
Teckningskurs: 85 kr per aktie.
Teckningsperiod: Förlängd till 3 juli 2020.
Övrigt: De nya aktierna motsvarar 32,43 procent av företaget efter emissionen.

Teckna med BankID
Anmälningssedel
Informationsmemorandum

Investerarträffar
För att inte bidra med ytterligare spridning av Coronaviruset kommer vi inte samla till några större möten utan istället ha telefonmöte med alla som önskar det. Maila till [email protected] för att boka en tid.

Du kan även lyssna på grundarna Tobias och Andreas Murray på bolagets hemsida.

Besök Livsdals hemsida