Många som skaffar el- och laddhybridbilar och har solceller upptäcker att de får problem med att ladda sina bilar med solel, eftersom de inte är hemma när elen produceras. Dessutom skapar elbilsladdningen en helt annan nivå av energiförbrukning i fastigheten, vilket inte sällan leder till att säkringarna går. Men dessa problem går att undvika.

ANNONS

En sådan lösning är QuiPower från Enequi. Med QuiPower går det enkelt att lagra solelen och använda den senare för att exempelvis ladda bilen. Den energi som lagras kan därmed användas precis när den behövs och löser därför utmaningar som annars är vanliga med solenergi.

Läs mer hos Enequi 

”Vi har utvecklat en lösning som är enkel att använda och gör att man slipper problem. Vardagen med solenergi blir ingen utmaning och den blir grönare”, säger Patrik Hahne, energiexpert på Enequi, och fortsätter:

”Man kan fortsätta att leva som tidigare fast med el skapad från solen. Det är bara att fortsätta laga mat, duscha, tvätta eller parkera bilen och ladda den när det passar bäst, samtidigt som man slipper dyra effekttoppar.”

”Med den enorma ökningen av investeringar i solceller och elbilar har vi bara sett början på de behov av lösningar som klarar av att lagra energi och sedan på ett intelligent sätt styra hur elen ska förbrukas.”

Ladda elbilen till nattpriser

Med QuiPower kan man spara maximalt genom att anpassa sin elkonsumtion till elbolagens rörliga tariffer, något som elbolag runt om i landet inför. Den här optimeringen sker automatiskt med hjälp av den intelligens som finns i QuiPowers mjukvara.

Därmed undviks dyra överraskningar beroende på elbolagens olika effekttariffer, som varierar under olika tider på året och under dygnet. Intelligensen i QuiPowers mjukvara gör att man kan spara pengar och samtidigt leva ett mer miljöanpassat liv.

Du styr allt med mobilapp

Med QuiPower behöver du inte bekymra dig om energibehovet och kan samtidigt maxa laddningen. Dessutom kan du styra elbilsladdningen, för flera fordon, från mobilen genom en skräddarsydd app.

Betydande skattereduktion

Det finns betydande finansiellt stöd för hushåll som är intresserade av att installera solenergianläggningar med både solpaneler, energilagring och elbilsladdning. Det statliga stödet för solceller och energilager har ersatts med en skattereduktion från 2021 för privatpersoner, så kallad skattereduktion för grön teknik. Om du ska installera grön teknik som privatperson kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot- och rutavdrag och det är Skatteverket som hanterar skattereduktionen.

ANNONS
ANNONS

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Det betyder att hushåll med två yrkesarbetande kan få bidrag med upp till 100 000 kronor per år.

Här kan du läsa om skattereduktion vid installation av solceller

Läs mer: Så klarar du utmaningen med solceller [Dagens PS]