Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Konstgjort hjärta ska rädda miljoner människor

Ina Laura Perkins tillsammans med grundare, läkaren och styrelseledamoten Azad Najar, och en bild på ett bolagets konstgjorda hjärta. Realheart grundades 1999.
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 06 juli 2024Publicerad: 14 juni 2024

Ett svenskt medtech-bolag är på väg att lyckas med det man länge trodde var omöjligt – att skapa ett artificiellt hjärta, som till avgörande delar liknar det mänskliga. Det här hjärtat har förutsättningar att rädda många liv då det råder en akut brist på mänskliga hjärtan att transplantera.

Mest läst i kategorin

Nasdaq First North-listade Realheart tar nu de sista stegen mot att ta sitt artificiella hjärta till de miljontals människor som lever med svår hjärtsvikt runtom i världen. Därför genomför bolaget en företrädesemission på 48,5 miljoner kronor, som till 50 procent omfattas av garantiåtaganden och teckningsåtaganden.

”På resan som startade 1999 är nu den svåraste biten avklarad. Allt vi gör är genrep för att säkerställa att vi har hittat och eliminerat alla risker. Nu inriktar vi arbetet på att visa förmågan hos vårt konstgjorda hjärta för berörda myndigheter så att vi därefter kan starta patientstudier under 2025/2026”, säger Ina Laura Perkins, VD för Realheart, och fortsätter:

”Det finns ett väldigt stort intresse för det vi gör. Vi märker att läkare är desperata efter att det ska komma ut tillräckligt bra artificiella hjärtan.”

Patenterad design

Det enda artificiella hjärta som i dag är godkänt i Europa är tillgängligt endast i ett mycket begränsat antal, såväl i absoluta tal som i relation till antalet patienter.

Realhearts hjärta bygger på en patenterad design som införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) för att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Det är bolaget ensamma att kunna erbjuda.

Dessutom skapar Realhearts hjärta klart bättre förutsättningar för att patienterna ska leva ett bra liv då det är betydligt lättare och låter mindre än de två andra artificiella hjärtan som finns på marknaden.

”Vi siktar på att erbjuda ett artificiellt hjärta som ger dem livet tillbaka. Målet för oss är att ingen ska behöva dö av hjärtsvikt utan att alla ska kunna leva ett normalt liv igen.”

Enormt behov – i Sverige som globalt

Marknaden för Realharts lösning är stor då 64 miljoner människor globalt är drabbade av hjärtsvikt. Bara i Sverige lever cirka 300 000 personer med hjärtsvikt. Av dessa kan endast 60 årligen erbjudas en hjärttransplantation.

Realheart och andra branschaktörer uppskattar det årliga behovet till över 200 000 artificiella hjärtan i Europa och USA, vilket motsvarar ett värde överstigande 200 miljarder kronor.

Tester med goda resultat

Resultaten från de senaste djurtesten på får har varit lovande. Hemolysnivåerna (skador på röda blodkroppar) har varit låga och mött de krav som ställs på produkten av läkemedelsmyndigheterna. Hemolys är en vanlig bieffekt av de mekaniska lösningar som finns på marknaden i dag. Hemolys ger svåra biverkningar som, dels är kostsamma, dels innebär mycket lidande för patienten.

”Vår ambition är att erbjuda ett artificiellt hjärta som ger livet tillbaka. När patienter också kan lämna sjukhusen sparas mycket pengar för vården”, säger Ina Laura Perkins.

Målet är påbörja arbetet med kliniska prövningar på människor under 2025/2026. Realheart har en pågående dialog med både FDA i USA och Notified Body i EU för att säkerställa regelefterlevnad och godkännande för kliniska studier.

Resan att skapa marknadens sannolikt bästa artificiella hjärta är på väg in i sitt slutskede. Därmed finns det mycket goda förutsättningar att Realheart kan vara med och bidra till att bristen på hjärtan minskas rejält och att fler människor med hjärtproblem får ett betydligt längre liv än vad som i dag är möjligt.

SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET

Units: En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit i Företrädesemissionen. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en vederlagsfri (1) teckningsoption av serie TO3.
Teckningskurs: 0,5 SEK per unit, motsvarande 0,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Teckning av Units: Via Nordnet, Avanza och Nordic Issuing 96 994 446 units, motsvarande 193 988 892 aktier och 96 994 446 teckningsoptioner av serie TO3
Teckningsperiod: 12 juni – 5 juli 2024

Likviden från Företrädesemissionen om maximalt cirka 48,5 miljoner SEK planeras att fördelas enligt följande:

  1. Prekliniska studier: cirka 78 procent
    a. Blodtester och hållbarhetstester: 8 procent
    b. Djurstudier: 70 procent
  2. Regulatoriskt arbete: Cirka 4 procent
  3. Bolagskostnader: Cirka 18 procent
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt