Med hjälp av ny teknik kan medicinska provtagningar genomföras med klinisk kvalitet var och när som helst man behöver det. Det möjliggör både bättre koll på den personliga hälsan, minskad belastning på vårdgivare och en mer effektiv vård. 

ANNONS

Samtidigt som Europas befolkning åldras alltmer så ökar kraven på effektivare vård för att möta det ständigt växande behovet. Där är digitaliseringen en av de tekniska trenderna som bidrar till att lösa många av vårdens stora utmaningar. 

Nasdaq First North-listade Qlife Holding utvecklar och säljer systemet Egoo som möjliggör provtagningar av klinisk kvalitet när och var som helst – en lösning som ökar vårdtagarens självbestämmande och som bidrar till en sänkt belastning för vården. 

”Den demografiska utvecklingen med en stigande förväntad livslängd innebär att efterfrågan på och behovet av omsorgstjänster kommer att öka, särskilt efterfrågan på äldreboenden och hemtjänst. Den offentliga sektorn kommer att få svårt att klara behoven på egen hand och investeringar i nya alternativ som kan effektivisera sjukvården bör därför vara högt prioriterade”, säger Qlife Holdings vd Thomas Warthoe.  

Stor potential i decentraliserad vård 

Att ofta behöva uppsöka en klinik som erbjuder medicinska provtagningar är både besvärligt och kostsamt jämfört med att enkelt kunna ta proverna i hemmet. Dessutom behöver man inte en vårdgivares medgivande.  

Med Egoo-systemet kommer du att kunna testa dig när du själv vill det. Dessutom möjliggör den pågående digitaliseringen att du kommer att kunna dela dina provsvar med andra när du önskar det. 

ANNONS
ANNONS

Inte bara för sjuka 

Tanken med Egoo är att inledningsvis rikta sig till äldre eller kroniskt sjuka då klinisk provtagning utanför sjukhus och vårdcentraler erbjuder stora möjligheter för dessa grupper och deras vårdgivare. 

Men med tiden kommer systemet att erbjuda tester som ger information som kan vara intressant för alla som vill ha koll på sitt mående.  

”På sikt är vår strategi att adressera efterfrågan från privatpersoner som vill vara proaktiva kring sin hälsa. Vi planerar att kapitalisera på de starka trenderna inom självmätande och bärbara instrument som sett exponentiell tillväxt de senaste åren”, säger Thomas Warthoe. 

Dags att lansera till konsumenter

Till att börja med har bolaget utvecklat och sålt ett test för Covid-19 under pandemin, som omsatte cirka 40 miljoner kronor under 2021 och som bara användes av vårdgivare. Nu kommer bolagens första tester som kan användas direkt av privatpersoner. 

Bolaget lanserar inom kort ett CRP-test som mäter användarens inflammationsnivå och ett test för användare som lever med fenylketonuri – en ärftlig ämnesomsättningssjukdom. Med tiden ska många fler tester komma att erbjudas. 

ANNONS
ANNONS

Mellan den 3:e och den 17:e oktober genomför Qlife Holding en nyemission där man tar in 76 miljoner kronor före emissionskostnader. Pengarna ska finansiera tillståndsprocesser i Europa, färdigställandet av kliniska studier för ytterligare tester, uppskalning av bolagets produktion och övriga administrativa kostnader.  

”Vi befinner oss i en position där vi har en stark organisation, en unik produkt och en djup förståelse för de regulatoriska miljöerna som vi befinner oss i och nu är det dags att lansera produkten mot konsumenter”, säger Thomas Warthoe om den förestående emissionen. 

Läs mer: Lär känna Egoo Healths vision om personlig vård här [Qlife.com]