Noterade Nexam Chemicals arbete med att förbättra egenskaperna i plast uppmärksammas nu med Nasdaqs nya gröna märkning – Nasdaq Green Designation. Märkningen gör det enklare för investerare som prioriterar så kallade ESG-investeringar att ha Nexam-aktien i sina portföljer.  

Bolag inom kemi- och plastindustri är inte det omvärlden förknippar med grön teknik. Men många av lösningarna på miljöutmaningar finns inom kemin.

Ökad trovärdighet

”Vår hållbarhetshistoria behöver vara konkret för att vi ska få ökad trovärdighet. Därför har vi försökt tydliggöra den. När Nasdaq Green Designation lanserades började vi jobba med det och vi är nu igenom processen som ett av de första industribolagen. Det beskriver hur våra produkter används och hur det kommer till användning i samhället”, säger Nexam Chemicals vd Johan Arvidsson.

Det var sommaren 2021 som Nasdaq lanserade certifieringen Nasdaq Green Designation, som tilldelas bolag som i huvudsak ägnar sig åt gröna investeringar och grön teknik.

Nu är Nexam Chemical ett av de första industribolagen som får Nasdaqs nya märkning.

ANNONS

Nexam Chemicals vd presenterade bolaget under premiären för Dagens PS investerarträff Cleantech Invest.

Ta del av Nexam Chemicals presentation här:

 

Snabb tillväxt

”Vi har en väldigt stark bindning till förnyelsebar energi. Det är det som har drivit vår utveckling under de senaste två till tre åren. Vår ambitionsnivå är att fortsätta vår tillväxttakt och vi är övertygade om att det här bara är början.”

Förra året hade bolaget en tillväxt i omsättningen på 32 procent. Nexam Chemicals omsättning har nu vuxit fem år i rad och sedan 2018 har den fördubblats. Bolagets affärer sker i dag i såväl Europa, som Asien och USA.

Produkterna som utvecklas är ofta en djupt integrerad del av kundernas innovationsarbete, vilket bäddar för långsiktiga och hållbara affärer.

Viktig roll

Det har knappast undgått någon att det i dag finns en strävan att ta bort användningen av plast där den inte behövs.

Men på många håll har plast fortfarande en mycket viktig roll att spela, som exempelvis inom vård, livsmedel, transport och grön energiproduktion.

Nexam Chemicals innovativa tekniker förbättrar plasternas egenskaper och bidrar på så vis till en grön utveckling både för plasterna och för de gröna teknikerna som är beroende av plast.

Bland annat används det inom vindkraft och transportsektorn som båda har stor användning av plast där lägre vikt och förstärkta egenskaper som exempelvis att stå emot höga temperaturer är viktiga.

Teckna Nexam Chemical Holding AB här: 

Teckna via Avanza
Teckna via Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer från Cleantech Invest här: Investera i den enda gröna lösningen på globalt miljöproblem [Dagens PS]