Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Investera i en av världens snabbast växande regioner

Fredrik Gottlieb, Senior Advisor till MTI Investment, ser bolaget som en viktig katalysator för att skapa verklig förändring. (Foto: MTI Investment)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 15 dec. 2023Publicerad: 02 dec. 2023

Östra Afrika står inför en spännande möjlighet till ekonomisk tillväxt, och du kan vara en del av detta genom MTI Investment. Liknande framsteg har vi sett i länder som Kina och Indien, och nu erbjuder MTI Investment en plattform för investeringar i Östra Afrika.

Mest läst i kategorin

MTI Investment, det svenska börslistade investmentbolaget, har sedan 2014 varit närvarande på denna marknad och strävar nu efter att maximera dess potential.

Investera med hjärta och hjärna

Bolagets resa började för cirka tio år sedan i Tanzania där den första investeringen gjordes. Sedan dess har företaget lyckats knyta till sig en rad framstående affärspersonligheter, däribland finansmannen Fredrik Gottlieb.

Gottlieb är Senior Advisor till MTI Investment sedan en tid tillbaka och som investerare ser han bolaget som ”en viktig katalysator för att skapa verklig förändring”.

Det är just kombinationen av hållbarhet och avkastning som ligger till grund till att Gottlieb fortsätter att investera i bolaget.

Gottlieb delar sin övertygelse om att genom MTI Investments strategiska investeringar kan vi förvänta oss ”god avkastning och samtidigt vara en del av att mätta många munnar och göra en hållbar inverkan”.

Snabbväxande bolag med lönsamhet

MTI Investments genomför just nu en företrädesemission för att förverkliga sina tillväxtplaner och utöka sin portfölj av snabbväxande, lönsamma och kassaflödesgenererande bolag i regionen. Gottlieb är en av de investerare som redan förbundit sig att delta i emissionen.

Bolaget fokuserar på att investera i företag på den expansiva Östafrikanska marknaden, och deras långa erfarenhet och förståelse för regionens tillväxtpotential gör dem till en spännande investeringsmöjlighet. VD och medgrundare Pontus Engström säger:

”Vi kan idag dra nytta av vårt dryga decennium med erfarenhet kring investeringar i en utmanande, men också mycket dynamisk region.”

Utbildning – en nyckelfaktor

Kenya och Tanzania är i spetsen för den ekonomiska utvecklingen i Östafrika. Ökade satsningar på utbildning har varit en avgörande faktor för att minska fattigdomen och driva ekonomisk tillväxt.

Pontus Engström ser utbildningens roll som ”avgörande för att stärka den ekonomiska tillväxten i Tanzania och andra regioner.”

MTI äger drygt 50 procent av prisbelönta acceleratorbolaget Techbridge, verksamhet i Kenya, ett bolag som har utbildat tusentals av entreprenörer, accelererat över 100 bolag och skapat över 450 jobb. Techbridge investerade tidigt i Workpay, som tagit fram en fullständig HR- och löneplattform för företag. Bolaget har dubblat sin omsättning varje år sedan 2021 och säkrade under 2023 ytterligare 2,6 miljoner dollar i finansiering, och backas nu av stora kända investerare som Y Combinator och svenska Norrsken.

Diversifierad portfölj

MTI Investments har idag en diversifierad portfölj med ett tiotal bolag, med varierande innehav som förutom ovannämnda även inkluderar Zanrec (sophantering), Shambani Milk (mejeri), Mtaji (factoring) och Tanswed (bearbetning av riskli).

Ett ytterligare uppmärksammat innehav är dess investering i bolaget Chanzi som använder svarta soldatfluglarver, en infödd insekt i Tanzania, för att omvandla matavfall till lågkoldioxid, högvärdigt protein för djurfoder och biogödsel. Sedan januari 2021 har bolaget samlat in över 2840 ton organiskt avfall som omvandlats till 71 metriska ton högvärdigt, koldioxidprotein och 313 ton biogödsel.

MTI Investments strategi innefattar investeringar i små och medelstora företag med skalbarhet och en förväntad lönsamhet på kort sikt. Samtidigt bidrar de till att skapa lönsamma företag och nya sysselsättningsmöjligheter, vilket minskar fattigdomen i Östra Afrika.

Erbjudandet i korthet

Pågående företrädesemission i MTI Investment. Välkommen att läsa mer och teckna via länkar nedan.

Teckningsperiod: 29 november – 15 december 2023 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).
Handel med teckningsrätter: 29 november – 12 december 2023.
Teckning med företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 27 november 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i MTI Investment erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. Tre (3) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.
Teckningskurs: Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 7,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs MTI Investment cirka 16,4 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2, inom ramen för emitterade units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 19,7 MSEK.
Teckningsförbindelser: Företrädesemissionen omfattas till cirka 23,6 procent av teckningsförbindelser från bland annat YardHouse Capital Group, Handelsbanken Fonder, Stiftelsen H&M Foundation, Fredrik Gottlieb, Alf Bjørseth samt samtliga medlemmar från styrelse och ledning.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läs mer MTI Investment på bolagets hemsida

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt