Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Historiska resultat för Grängesberg

Grängesberg Exploration, Christer Lindqvist
Grängesberg Exploration har den senaste tiden tagit mycket viktiga steg mot att kunna öppna Dannemoragruvan för brytning av järnmalm. För innehavare av teckningsoptioner av serie T03 Grängesberg Exploration Holding pågår tid för teckning under perioden 1-30 september 2021.
ANNONS PS Emissionsservice
ANNONS PS Emissionsservice
Uppdaterad: 17 feb. 2022Publicerad: 25 sep. 2021

Grängesberg Exploration Holding (Grangx) har den senaste tiden tagit mycket viktiga steg mot att kunna öppna Dannemoragruvan för brytning av järnmalm. Och den genomförda så kallade scooping-studien visade på att det är möjligt att bryta järnmalm av extremt hög kvalité – upp till 86 procent järnmalm.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

För innehavare av teckningsoptioner av serie T03 Grängesberg Exploration Holding pågår tid för teckning under perioden 1-30 september 2021.

”Det är historiskt. Att det skulle bli så här hög halt översteg våra förväntningar”, säger Christer Lindqvist, vd och bolagets näst största ägare med 21,6 procent av kapital och röster i Grängesberg Exploration Holding, och förtydligar även:

”Där tog vi bort den binära risken i verksamheten. Nu vet vi att det går att producera en så pass höghaltig järnmalm.”

Möjligheten att utvinna så pass höghaltig järnmalm innebär en betydande kommersiell potential.

Intresset för att producera fossilfritt stål ett paradigmskifte

”Vi får en produkt vi kan sälja till stålindustrin som behöver högsta järnhalten för att kunna producera fossilfritt stål. Det är få i världen som kan göra det. Endast 4 procent av järnmalmsproduktionen klarar av det.”

Det betydande intresset för att producera fossilfritt stål är ett paradigmskifte.

ANNONS

”Det sätter Dannemora på kartan rejält. Och det kommer att var stor efterfrågan på så höghaltig järnmalm och liten konkurrens”, säger Christer Lindqvist, och fortsätter:

”Det är så få som kan producera sådan malm. Det blir en fråga om att få bästa priset. Det kommer att betinga ett mycket högt pris jämfört med standardmalm.”

Välkänd gruva
Grängesberg Exploration Holding har kunnat komprimera processen från studie till en trolig öppning av gruvdriften i Dannemora.

”Det är möjligt eftersom gruvan är så välkänd. Det var ju i drift för bara några år sedan. När vi kunnat fastställa produktkvalitén så är resten bara att skruva till det ordentligt. Det är känd materia.”

När det gäller tillståndsprocessen kan även den göras snabbare än normalt. Nu återstår ett miljötillstånd i mark- och miljödomstolen. Det beräknas ta cirka 18 månader. Därefter återstår ett år av byggnation av ett anrikningsverk. Summa summarum, kan brytning ske kring årsskiftet 2024/2025, vilket är cirka en halvering av normal tid för att starta gruvdrift.

En stor fördel för Grängesberg är den goda infrastrukturen som Hargs hamn innebär.

”Det är våt dröm för en järnmalmsproducent. Logistiken brukar vara den stora utmaningen.”

Utnyttjande av teckningsoptioner 

Grängesberg Exploration Holding AB (publ). En (1) teckningsoption TO 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Grängesberg Exploration Holding AB (publ) till en teckningskurs om 0,054 kronor per aktie. Kontakta din bank för att teckna om du har dina teckningsoptioner i en förvaltarregistrerad depå, ISK eller kapitalförsäkring.

Teckningstid: 1 september 2021 – 30 september 2021.

ANNONS
ANNONS PS Emissionsservice
ANNONS PS Emissionsservice

PS Emissionsservice skriver artiklar på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar är annonser och reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS PS Emissionsservice
ANNONS PS Emissionsservice

PS Emissionsservice skriver artiklar på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar är annonser och reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS