Nasdaq First North-listade Northgold undersöker flera lovande guldfyndigheter i det framväxande finländska guldbältet i centrala Österbotten. Utsikterna ser lovande ut, något som bidragit till att bolagets kurs rusat.

ANNONS

Efter Northgolds framgångsrika notering på Nasdaq First North, där bolagets aktie rusat med nästan 200 procent på mindre än två veckor, presenterade bolagets vd Mitch Vanderydt deras strategi och planer på Dagens PS investerarträff PS Mining & Exploration Invest.

”Det som lockade mig till Northgold och som motiverade mig att lämna mitt bekväma jobb på en investmentbank i Toronto är två skäl. Det första är kvaliteten på bolagets projekt och det andra är det starka ägarstödet från ägare med en framgångsrik bakgrund inom området”, sa Mitch Vanderydt om sin resa in i bolaget.

Läge för guld

Intresset för guld har ökat successivt, i synnerhet på sistone, i samband med att många förutspår oroliga tider på världens börser. Ett intresse som märks av på det historiskt höga priset på guld.

”Det har pratats en del om att Bitcoin skulle kunna vara ett alternativ till guld, men vi hör mindre om det nu när priset på Bitcoin har stagnerat. Vi vill även påpeka att värdet på allt Bitcoin som är i cirkulation är betydligt lägre än värdet på världens guld”, säger Mitch Vanderydt.

Bolagets fyndigheter

I mellersta Sverige har satsningarna på att hitta och utvinna guld varit betydligt större än motsvarande ansträngingar i mellersta Finland. Investeringarna i Finland motsvarar mindre än 10 procent av investeringarna som har gjorts i Sverige.

Nu tar prospekteringen fart även på den finländska sidan av Östersjön och befintliga undersökningar har redan gett upphov till flertalet upptäckter av guldfyndigheter i Finland, däribland Northgolds projekt.

ANNONS
ANNONS

Finland är rankat som en av världens tio bästa regioner för gruvor och prospektering, baserat på både tillgången på mineraler, kvaliteten på områdets infrastruktur och inställningen till gruvdrift i området.

Se hela presentationen med Northgold från Mining & Exploration Invest här:

Ängesnäva och Kopsa

I det framväxande gulddistriktet i mitten av Österbotten finns redan kända upptäcker av guld i så gott som hela området.

I Northgolds projektområden finns till exempel flera kända guldfyndigheter, däribland Kopsa och Ängesnäva, och då återstår fortfarande stora områden att bedöma. Av bolagets projekt så är Kopsa det som kommit längst men det finns många andra prospekteringsmöjligheter att följa upp.

Northgolds planer

I dagsläget är Northgold ett företag som ägnar sig åt prospektering, men målet på längre sikt är att utvecklas till att producera guld i projekten i Finland.

De kommande 12 – 18 månaderna räknar bolaget med att ägna sig helhjärtat åt att utforska ovan nämnda projekt med målsättningen att hitta mer guld.

Därefter planerar man att gå vidare och utveckla projekten för drift, det vill säga att utvinna guld. Om bolagets arbete i Finland går enligt planen så räknar man med att få i gång den kommersiella guldproduktionen inom tre till fem år, samtidigt som man fortsätter att utöka verksamheten med nya projekt i Norden.

ANNONS
ANNONS

”Vi siktar på att finansiera utökad prospektering genom att få i gång produktionen i Kopsa-projektet. Det i sin tur skulle kunna ge en ökad guldproduktion på längre sikt.”

Teckna Northgold på Nordnet och Avanza

Teckna via Avanza
Teckna via Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.


Läs mer om guld:
Experten: Det avgör priset på guld [Dagens PS]