Grönt lån är en del av Almis erbjudande kring hållbarhet där små och medelstora företag kan få finansiering till sin gröna satsning och på så vis rusta sig för framtiden.

”Med anledning av att hållbarhet och miljöfrågor blir allt viktigare blir det också aktuellt för allt fler företag att hitta gröna lösningar som bidrar till ett mer hållbart företagande.

Almi kan hjälpa till i den omställningen genom att erbjuda bland annat ett grönt lån. Lånet ska användas för gröna satsningar som kan kopplas till minst ett av miljömålen i EU:s Taxonomi”, säger Danait Hagos, rådgivare på Almi.

Danait Hagos, rådgivare på Almi.
Danait Hagos, rådgivare på Almi.

Grönt lån är mer än bara ett lån

Ska ditt företag vara en del av framtiden behöver du få in hållbarhet som en central del av din affär. Gör du det kommer du snart att se att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.

”Men att ställa om kräver kunskap. Det är därför Grönt lån föregås av rådgivning i form av Framtidsdialog och Hållbarhetsworkshop.”

Dels för att du ska få stöd i att säkerställa att din gröna satsning är relevant och väsentlig för ditt företags hållbara utveckling, dels för att du ska få kunskap och insikter inom hållbarhet som du kan få in i din affär, säger Danait Hagos.

Grönt lån är helt enkelt en investering mot en lönsam och hållbar framtid för ditt företag.

Läs även: Värmländska företaget revolutionerar byggbranschen [Dagens PS]

Almi – Sveriges mest aktiva företagsutvecklare

Tack vare en garanti från Europeiska Investeringsfonden kan Almi erbjuda Grönt lån till förmånligare villkor.

Grönt lån
Mer om Framtidsgeneratorn
Denna finansiering omfattas av en garanti inom ramen för den Pan-Europeiska garantifonden (EGF), genomförd av Europeiska Investeringsfonden med stöd från de medlemsstater som bidrar till EGF-fonden.