Öhmans globala småbolagsförvaltare Pär Löfving har grävt långt ned i värdekedjan och funnit ett riktigt guldkorn inom genterapiområdet. ”Bolaget har en enorm möjlighet på en framtida mångmiljardmarknad”.

Årets Nobelpris i kemi premierar upptäckten av gensaxen som enligt Kungliga Vetenskapsakademien har ”revolutionerat de molekylära livsvetenskaperna”. Gensaxen, som upptäcktes efter forskning bland annat på Umeå universitet, har snabbt plockats upp av forskarvärlden och läkemedelsbolagen. Genterapi är ett lika komplext som fascinerande forskningsområde. Genom att modifiera människans gener försöker forskare hitta lösningar på många av dagens sjukdomsgåtor. Och man har kommit en bit på väg.

”Forskningen har kommit långt inom muskelsjukdomar, blödarsjuka och vissa typer av genetisk blindhet. Genterapi befinner sig i sin linda. Det finns idag endast 15 godkända behandlingar, men över 1 000 kliniska försök pågår globalt”, förklarar Pär Löfving som länge tyckt genterapiområdet varit intressant, men som samtidigt haft svårt att närma sig det från ett investeringsperspektiv på grund av den höga risken och de etiska aspekter som omgärdar området.

Balansen mellan möjlighet och risk

”Genterapi är i många avseenden kontroversiellt och lagstiftningen har inte riktigt hängt med i den snabba utvecklingen. Man kan definitivt se ett scenario där modifierade gener används i andra syften än goda. Och det är delvis därför vi försöker se bortom rena forskningsbolag inom genterapi. Prislappen på framtida behandlingar är dessutom inte fastställd, vilket skapar stor osäkerhet om bolagens värde. Investeringar inom området medför därför ansenliga risker och eventuell ”pay-off” kan befinna sig många år bort”, fortsätter Pär.

För att hitta balansen mellan möjlighet och risk och skapa en mer indirekt exponering mot genterapisektorn fick Pär och förvaltarteamet för fonden Öhman Global Småbolag Hållbar leta sig ner i värdekedjan. Där hittade man – och investerade i – bolaget Cryoport.

Bolaget är verksamt inom transporter av komplext biologiskt material som stamceller, T-celler och embryon och blir därmed en viktig underleverantör till de laboratorium som ska utveckla morgondagens genterapi. Dessa celler kräver en temperatur på under minus 136 grader Celsius för att inte förändras på ett okontrollerat sätt och detta ställer stora krav på bland annat transporterna.

Stark utveckling

”Cryoport har kontrakt på cryogeniska transporter inom nästan 500 kliniska genterapiförsök och 70 procent av alla fas 3-genterapiförsök. Bolaget väntas öka sin omsättning organiskt med 40 procent om året till 2022 då vi tror att de också når lönsamhet på sista raden”, säger Pär.

ANNONS
ANNONS

Investeringen har hittills utvecklats mycket väl och aktien har stigit med cirka 190 procent sedan årets början, men förvaltaren bedömer att det finns mer att hämta.

”Anser man, som vi, att genterapi kommer spela en central roll för att lösa många av vår tids svåraste sjukdomsgåtor, då kan Cryoport vara en intressant investering”, säger Pär och fortsätter:

”Men vi har ett långsiktigt perspektiv på investeringen. 2025 förväntas försäljningen inom genterapi överstiga 25 miljarder dollar globalt. Och på den marknaden kommer Cryoports produkter och tjänster vara ovärderliga. Potentialen är stor, samtidigt är risken något begränsad då bolagets framgång inte är beroende av ett enskilt forskningsprojekt”.

Läs mer: Globala fondproffset: Så hittar jag toppbolagen [Dagens PS]

Kort om fonden:
Öhman Global Småbolag Hållbar tar en global ansats till småbolagsförvaltning. Genom att vaska fram guldkornen från ett universum av tusentals potentiella investeringar strävar fonden efter att skapa en koncentrerad portfölj av världens kanske mest attraktiva småbolag.

Handla hos Avanza
Handla hos Nordnet
Läs mer hos Öhman Fonder
Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr på ohman.se/fondlista innan du köper andelar i en fond.