FRISQ Care är hitintills det enda företaget som gör det möjligt att säkerställa det så kallade patientkontraktet som ger en övergripande vårdplan. Det slår en statlig utredning fast.

En statlig utredning föreslår att svensk lagstiftning ska kräva ett patientkontrakt inom hälso- och sjukvården. Patientkontraktet innebär att det finns en övergripande vårdplan för alla vårdkontakter. FRISQ är den enda tekniska lösningen som mötet alla kriterier, skriver FRISQ på sin hemsida.

De är Inera, ett av Sveriges kommuner och regioner samägt bolag, som i utredningen lyfter fram FRISQ.

ANNONS
ANNONS

Så här står det i utredningen: “Inera har identifierat att det hitintills bara finns en tjänst som möter behoven och kan visualisera en gemensam vårdprocess där både patienten och personalen utgår från samma information. Vårdpersonal kan i tjänsten lägga in information innan, under och efter ett patientmöte som kan visas på olika sätt beroende på användarens roll i processen. Patienten kan också bidra med egen information digitalt, exempelvis via appar. Om tjänsten integreras med vårdgivares journalsystem kan exempelvis tider uppdateras automatiskt. I dagsläget provas tjänsten bland annat vid KOL-enheten på Sahlgrenska sjukhuset i Västra Götalandsregionen.”

Vd:n för FRISQ är naturligtvis nöjd med bedömningen.

“Patientkontraktet ska leda till utvecklade arbetssätt som både ökar möjligheten för patienten att vara aktiv i sin egen vård samtidigt som det på sikt bidrar till vårdens effektivisering och underlättar för vårdens medarbetare. Vi tror liksom regeringen att detta är helt nödvändigt för att vi ska klara vårdens utmaningar framöver”, säger Martin Irding, VD för FRISQ.