Detta är en sponsrad artikel

Förre partiledaren förutser stora förändringar inom vården

Uppdaterad: 17 feb. 2022Publicerad: 11 feb. 2020
"Vi står inför väldigt stora förändringar de kommande fem, tio åren", säger Göran Hägglund, styrelseledamot i FRISQ. (Foto: Politikerveckan Almedalen)

I takt med att befolkningen i Sverige och övriga västländer blir allt äldre riskerar kostnaderna att rusa i höjden och därför måste sjuk- och hälsovården arbeta på ett bättre och effektivare sätt än vad vi gör i dag. Det här framhåller fd socialministern och KD-ledaren Göran Hägglund, som nu engagerat sig som styrelseledamot i Nasdaq First North-bolaget FRISQ Holding AB.

ANNONS
ANNONS

Emissionen är avslutad.

”Det finns hjälpmedel som gör oss patienter mer delaktiga i vården, men också som hjälper vårdens personal att ge en effektivare vård”, säger Göran Hägglund.

Han bedömer att det framför allt inte handlar om att tillföra vården mer resurser.

”I huvudsak är det en fråga om att använda de resurser som vi har på ett smartare sätt än vad vi hittills gjort. Här kommer digitaliseringens möjligheter in för att kunna följa en patient genom vårdprocessen, och skapa ett större mått av delaktighet.”

https://www.youtube.com/watch?v=G4hFwNYCH1E&feature=youtu.be

 

Göran Hägglund gör bedömningen att insikten nu ökar bland ansvariga politiker, tjänstemän och inte minst läkare om att vården behöver arbeta på ett annorlunda sätt.

”Man tvingas ompröva en massa gamla positioner som man har haft tidigare. Vi står inför väldigt stora förändringar de kommande fem, tio åren. Det finns stora möjligheter att inte bara spara pengar, utan att kunna spara pengar samtidigt som vi levererar en bättre sjuk- och hälsovård till det svenska folket.”

Här ser Göran Hägglund att FRISQ kan spela en viktig roll.

”FRISQ har en del av lösningarna när det handlar om vårdens utmaningar. Som handlar om att skapa delaktighet i vården, som betyder så mycket för oss patienter. Som också gör det möjligt för vårdens personal att kunna följa patienten på ett bättre sätt, och kunna mäta effekter och därmed kunna få ett bättre vårdflöde.”

Göran Hägglund ser att FRISQ:s lösning även kan få stor uppmärksamhet även internationellt.

”Det finns ett superstort intresse för vad vi gör Sverige, och många följer vad vi gör i Sverige. Det vi gör i Sverige i dag kommer många andra länder att göra i morgon.”

Här kan du läsa mer om FRISQ:s pågående företrädesemission:

Erbjudandet i korthet
Fullt garanterad företrädesemission i Frisq Holding AB (publ)

Emissionsbelopp: Företrädesemissionen omfattar högst 7 175 460 aktier och kan inbringa bolaget som högst 64,6 miljoner SEK vid full teckning och en överteckningsoption på 10 miljoner SEK, vilket innebär en total emissionsvolym om cirka 74,6 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
Teckningskurs: 9 kr per aktie
Teckningsperiod: 4 februari till och med den 18 februari 2020.
Handel med teckningsrätter:  4 februari till 14 februari 2020.
Handel med BTA: Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 4 februari 2020 till dess att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske vecka 10 (2-6 mars), 2020.
Garantier: Emissionen är fullt garanterad.
Handelsplats: Nasdaq First North under kortnamnet FRISQ.

DISCLAIMER
Prospektet har upprättats med anledning av genomförandet av nyemission av aktier till befintliga aktieägare i Frisq Holding AB (publ). Prospektet kan erhållas på https://www.frisqholding.se/sv/foretradesemission-2020/ och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Finansinspektionens godkännande får inte uppfattas som ett godkännande av de erbjudna aktierna. Prospektet innehåller en beskrivning av risker kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

ANNONS
ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.