Att skapa krämig och smakrik glass utan att tillsätta socker och grädde har länge ansetts omöjligt. Foodtech-företaget Frill Holding – som är listat på Nasdaq First North – utmanar detta. Deras unika teknologi för frysta livsmedel kan appliceras på flera olika produktkategorier, och företagets första lansering är en genuint hälsosam och god glass som innehåller mycket fibrer – nästa stora hälsotrend.

På kort tid har Frill lyckats etablera sig i Sverige, USA och i Storbritannien. För att dra nytta av det starka marknadsläget genomför nu bolaget en företrädesemission på upp till 15,2 Mkr, som är garanterad till 12 Mkr.

– Vi kan nu fokusera på försäljning efter att tidigare ha satsat mer på utveckling av produkten och tillverkningen. Vi räknar därför med att bli kassaflödespositiva under 2021, säger Khosro Ezaz-Nikpay, Frills grundare och VD.

Under det senaste året har Frill nått betydande framgångar med sin nyttiga glass. Vid sidan av försäljning hos utvalda återförsäljare så riktar bolaget in sig på en mindre kostnadskrävande marknadspenetrering.

Fokus ligger på aktörer inom hälsosektorn: under året har Frill bland annat börjat säljas hos Kaliforniens största hälso- och sjukvårdsaktör Kaiser Permanente. Glassen är också den enda som blivit godkänd att säljas till elever i staten Kaliforniens skolor eftersom den uppfyller skolornas strikta hälsokrav i kampen mot övervikt och typ två-diabetes.

En viktig del av den nya marknadsstrategin handlar om att sälja portionsförpackningar vid sidan av standardfomat i traditionell detaljhandel. Genom att sälja till kontor, i universitetsmatsalar, på sjukhus, i kaféer, i varuautomater och hos flygbolag krävs avsevärt lägre marknadsföringsinsatser än genom vanlig butiksförsäljning. Den lägre prispunkten på portionsförpackningarna minskar också tröskeln för konsumenterna att prova produkten.

Viktiga fakta om fibrer och Frill

Ökat fiberintag räddar liv. Antalet vetenskapliga studier som stödjer detta är redan många.

För varje extra 5-7 gram fibrer som en människa äter – motsvarar cirka 1,25 extra portioner av frukt, grönsaker, spannmål, nötter, frön eller baljväxter förbättras hjärt – och kärlhälsan dramatiskt genom bland annat lägre kolesterolnivåer och sänkt blodtryck. Det motsvarar en minskning av hjärtsjukdomar med cirka 12 procent.

En portion Frill innehåller mellan 9-12 gram fibrer.

ANNONS
ANNONS

Så förhåller sig Frill till glassmarknaden:

Frill, nyemission, foodtech
Frill jämfört med andra glasstyper.


Rik på fibrer. Fiberblandning från olika källor (frukt, grönsaker, spannmål, frön, nötter).

Inget tillsatt socker – endast socker från hela frukterna.

Höga halter av mikronäringsämnen genom:
• Solmogna råvaror med högre vitamininnehåll (och smak)
• Fruset format som bevarar mikronäringsämnen och andra funktionella ingredienser (t ex., probiotika)

Erbjudandet i korthet (Teckningsperioden är avslutad)

Företrädesemission i Frill Holding AB (publ). Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut. Välkommen att teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: 15 155 069 SEK.
Antal utestående aktier: 30 310 138
Antal nyemitterade aktier: Högst 30 310 138 B-aktier
Teckningskurs: 0,50 SEK.
Teckningsperiod: 27 maj – 10 juni 2020.
Avstämningsdag: 25 maj 2020
Emissionsratio: 1:1, varje existerande aktie oavsett aktieslag ger rätt att teckna en ny B-aktie.
Emissionsgaranti: Emissionen är garanterad till ett belopp av 12 MSEK.

Teckna med Bank ID
Anmälningssedel
Pressrelease