Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Fonden avkastar högt och till låg risk – oavsett marknad

tessin fastighetsrantefonden
Optimismen på fastighetsmarknaden är på väg tillbaka. Men när och i vilken takt konjunkturen vänder upp är osäkert. Att placera i Fastighetsräntefonden har visat sig vara en mycket god affär oaktat marknadsläge.
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 21 mars 2024Publicerad: 21 mars 2024

Att hitta investeringar som ger hög avkastning till en låg risk i osäkra tider är svårt. Men ett alternativ som visat sig leverera oavsett marknadsläge och dessutom ger den bästa säkerheten till bäst ränta är Fastighetsräntefonden. De senaste 4,5 åren har fonden levererat en avkastning på 27,1 procent. 

Mest läst i kategorin

Optimismen på fastighetsmarknaden är på väg tillbaka och förväntningarna på en första räntesänkning ligger i luften. Statliga bolåneinstitutet SBAB räknar med en första sänkning i maj och därefter ytterligare fyra sänkningar av Riksbankens styrränta i år.

Men när och i vilken takt konjunkturen vänder upp är osäkert. Att placera i Fastighetsräntefonden har visat sig vara en mycket god affär oaktat marknadsläge.

”Tillsammans med partnern Tessin ger vi vanliga investerare tillgång till att investera i en portfölj av säkerställda fastighetslån, något som annars bara är möjligt för de som har många miljoner att investera”, säger Bengt Lindblad, vd för Fastighetsräntefonden. 

Säkerställda fastighetslån

Fastighetsräntefonden har positionerat sig som en av Sveriges bästa räntefonder och investerar i en väl diversifierad portfölj med säkerställda fastighetslån. Säkerheten utgörs vanligtvis av bottenpant, men även andra säkerheter kan adderas. Fondens Loan-To-Value (LTV) är för närvarande under 50 procent. LTV är förhållandet mellan storleken på ett fastighetslån och fastighetens marknadsvärde.

Exponering i hela landet

Samarbetspartnern Tessin – en starkt växande aktör inom fastighetsfinansiering – sammanför utvecklare av fastighetsprojekt med finansiärer via sin  investeringsplattform. De tillgängliggör ett stort urval av kvalitetslån som genomgått en kreditbedömningsprocess motsvarande bankernas.

Lån som passar särskilt bra in i fonden handplockas. En investering i Fastighetsräntefonden ger exponering mot flera typer av fastighetsprojekt i hela Sverige. Som privatperson kan du äga andelar i fonden direkt på ditt ISK-konto. 

”Man kan bygga en egen portfölj och placera kapital direkt i fastighetslån genom en investering i vår plattform. Vill du ha en färdig, diversifierad portfölj serverad och möjligheten att ha denna på ditt ISK-konto eller kapitalförsäkring, då är det Fastighetsräntefonden du ska välja”, säger Heidi Wik, vd för Tessin. 

Högpresterande fond – år efter år

Fondens mål är en årlig avkastning mellan 7 och 10 procent efter avgifter. Fastighetsräntefonden är en av de bäst presterande svenskregistrerade räntefonderna, med 27,1 procents avkastning de senaste 4,5 åren.

”Sedan starten 2019 har vi gått med plus varje månad. Vi står under tillsyn av Finansinspektionen och har ett nätverk runt oss som gör att fonden blir en väldigt säker produkt. Vi har till exempel SEB som förvaringsinstitut och KPMG som månadsvis kontrollerar värdet av fondens tillgångar”, säger Bengt Lindblad . 

Korta löptider 

Eftersom Fastighetsräntefonden väljer lån med korta löptider blir fonden mer adaptiv i rådande marknadsläge. 

”Snittlöptiden för våra lån är just nu sju månader, vilket är mycket kort jämfört med andra räntefonder med liknande avkastning. Att vi har korta lån innebär att ränteförändringarna som sker nu ramlar in i vår portfölj mycket snabbare, andelsägarna tjänar alltså på det högre ränteläget, säger Bengt Lindblad.

Om Fastighetsräntefonden
Fastighetsräntefonden investerar i svenska fastighetsrelaterade lån med underliggande fastighetspant.

* Målavkastning: 7–10 procent per år
* Säkerställda lån och vanligtvis bottenpant
* Riskspridning mot alla fastighetskategorier
* Korta fastighetslån i Sverige
* Godkänd för ISK

Om du önskar investera från andra banker eller andra finansiella institut prata med din bank eller hör gärna av dig till Alfakraft Fonder så hjälper vi dig med investeringen.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt