Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Finserve Global Security Fund belönad med fem stjärnor av Morningstar 

Fondens resultat över tid har nu uppmärksammats av det prestigefyllda rankinginstitutet Morningstar.
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 08 dec. 2023Publicerad: 08 dec. 2023

Den svenska kapitalförvaltaren Finserve, som introducerade tillgångsslaget Private Debt i Norden, har också etablerat sig framgångsrikt med tematiska aktiefonder på den nordiska marknaden.

Mest läst i kategorin

Fonden Finserve Global Security Fund (GSF) med fokus på försvars- och säkerhetsindustrin står ut som extra relevant med stark riskjusterad avkastning och har kunnat stå emot fallande aktiemarknader i de senaste årens ekonomiskt turbulenta tider och allt högre säkerhetspolitisk risk.

Fondens resultat över tid har nu uppmärksammats av det prestigefyllda rankinginstitutet Morningstar som gett fonden högsta betyget fem stjärnor. Betyget är ett tydligt tecken på framgång i form av god avkastning och potential, med hänsyn till den nivå av risk fonden tagit.

Avkastning på över 10 procent

Under 2022, ett år som beskrivs som ett av århundradets sämsta år för investeringar, lyckades GSF prestera mycket bra, med en avkastning på över 10 procent efter avgifter. Denna framgång tillskrivs delvis fondens strategiska tillvägagångssätt, dels dess förmåga att identifiera och positionera sig i megatrender inom försvars- och cybersäkerhetssektorn.

Finserve Global Security Fund

Läs mer och investera i Global Security Fund här
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Joakim Agerback, fondens förvaltare, betonar vikten av att investera i förutsägbar tillväxt som ökar förutsättningarna för god avkastning. Investeringar i västerländska demokratiers försvar och säkerhet kommer att bestå över lång tid framöver.

Fonden kan också i det här svåra marknadsklimatet ge riskspridning mot geopolitisk risk, något som annars negativt kan påverka sparares placeringar.

Rekrytering för viktig utveckling

Karl Engelbrektson, Head of Advisory Board.

En viktig utveckling för fonden är rekryteringen av Sveriges tidigare arméchef, Karl Engelbrektson, som Head of Advisory Board. Engelbrektson, som har en imponerande bakgrund inom både den svenska Försvarsmakten och internationella organisationer som NATO och EU.

Karl tillför värdefull insikt och erfarenhet till fonden. Hans engagemang i fonden, som han beskriver med “stor entusiasm och energi”, är tänkt att rikta fokus mot att investera i industrier som bidrar till demokrati, frihet och säkerhet.

Finserve Global Security Fund

Läs mer och investera i Global Security Fund här
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt