Fantasma Games tillväxtresa fortsätter på såväl befintliga som nya marknader. Genom samarbetet med kasinojätten Scientific Games blir 2022 året då Fantasma Games fullt ut når den attraktiva nordamerikanska marknaden.

ANNONS

Därtill har Fantasma Games fördjupat sitt engagemang i Europa genom samarbeten med operatörer som Gamesys, Entain och Paddy Power.

Fantasma Games redovisar sitt bästa enskilda kvartal någonsin. Spelintäkterna upp 139 procent jämfört med samma period föregående år.

Förvärvet av Wiener Games slutförs vilket leder till ökad produktionskapacitet samt möjligheten att möta efterfrågan på skräddarsydda spel.

Fantasma Games stärker sin närvaro på strategiska marknader och fortsätter att knyta till sig viktiga operatörer.

Släpper sitt första spel med casinojätten Scientfic Games och tar därmed ett stort kliv mot den växande nordamerikanska marknaden.

Fortsätter att skapa tillväxt

ANNONS
ANNONS

Bolaget fortsätter att leverera på vad som utlovats och följer sin långsiktiga tillväxtplan. Under det fjärde kvartalet 2021 redovisar Fantasma Games en spelintäkt om 2,3 (0,9) miljoner kronor, vilket är en ökning om 139 procent jämfört med samma period föregående år.

För helåret 2021 redovisar bolaget en spelintäkt om 6,1 (4,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 35 procent jämfört med föregående år.

Fantasma Games
Jacob Sachs, tf VD Fantasma Games. (Foto: Fantasma Games)

”Vi upplever stark medvind drivet av de insatser vi genomfört under året, både avseende spelproduktion och vår utökade räckvidd, vilket redan gett tydligt resultat och som fortsätter att skapa tillväxt”, säger Fantasma Games tf VD Jacob Sachs i en kommentar.

Förvärv av Wiener Games

Förvärvet av den väletablerade spelstudion Wiener Games har även det avslutats under perioden och hann enbart under december bidra till koncernens nettoomsättning med motsvarande 680 tusen kronor.

Under helåret 2021 redovisade Wiener Games ensamma totala intäkter om 6,5 miljoner kronor, vilket var betydligt högre än tidigare års genomsnitt om 350 tusen euro som kommunicerades i samband med att förvärvet presenterades.

ANNONS
ANNONS

”Genom förvärvet av Wiener Games har vi både fått ett till intäktsben och möjlighet att snabbare nå ut till våra kunder med nya och mer skräddarsydda spelprodukter”, förklarar Jacob Sachs.

Attraktiva på nordamerikanska marknaden

Bolagets tillväxtresa fortsätter på såväl befintliga som nya marknader. Genom samarbetet med kasinojätten Scientific Games blir 2022 året då Fantasma Games fullt ut når den attraktiva nordamerikanska marknaden.

Därtill har Fantasma Games fördjupat sitt engagemang i Europa genom samarbeten med operatörer som Gamesys, Entain och Paddy Power.