Datamängder svämmar över, serverutrymmen växer och kostnaderna för kylning drar iväg. Många företag står inför utmaningen att effektivisera sin IT-infrastruktur och samtidigt hålla kostnaderna i schack. Här är lösningen.

Spara tid och resurser

För ett decennium sedan var konsolidering en av de starkaste trenderna inom IT. Med det menas att servrar konsoliderades genom att tekniken är mjukvarudefinierad och där funktionalitet körs som ett program på servern, även kallat virtualisering. Virtuella servrar används för att kunna skala upp och ned behovet av resursers vilket i sin tur reducerar behovet av rackutrymme, ström och kyla. Nästa steg för att spara än mer tid och resurser är att virtualisera hela miljön, det vill säga även datalagring och nätverk. En teknik som använts länge av molnjättar som Microsoft och Amazon.

Nu finns molnjättarnas teknik tillgänglig för alla

Fujitsu och NetApp lanserar nu lösningen NFLEX Converged Infrastructure – en produkt som kommer förkonfigurerad, kan köras från dag ett och framtagen för att lösa ut komplexiteten i IT-ekvationen. Lösningen underlättar för organisationer genom att reducera både implementations- och operationskostnader och när problem uppstår får företaget snabbt hjälp via ett enda support-nummer.

Patrik Persson, partnermanager på Fujitsu, förklarar:

”Man kan likställa det med en bred och skalbar motorväg. Vägen kan göras så snabb och så bred som man vill, kunden väljer helt enkelt om man vill ha ’en fil’ till”, säger han och fortsätter.

”Vi ser till att vägen är stabil, säker och har lite ’down time’ medan kunden kan fokusera på att köra sin bil”

ANNONS
ANNONS

Från komplexitet till enkelhet

Termen Converged Infrastructure, CI, kan låta komplicerad. I korthet kommer CI (konvergerad infrastruktur, på svenska) från en uppluckring av det som inom traditionell IT kallas för ”teknik-silon”. Med det menas att varje komponent i form av server, lagring och nätverk var isolerade medan det i ett CI-upplägg kopplas samman tack vare virtualisering.

I fallet Fujitsu, NetApp och nya NFLEX har man koncentrerat sig på den byggblocksbaserade formen. Tänk dig ett server-lego, en byggblocksstruktur som förenklar både upp- och nedskalning av IT.

Fem största fördelarna med NFLEX:

  1. Smidigt och enkelt – optimalt för den traditionella IT organisationen som inte hinner bygga själv och som tycker att det blir för dyrt.
  2. Slipp problem med ansvarstagande – Glöm ’the blame game’ där flera olika aktörer skyller på varandra. Med NFLEX får du en leverantör, en kontakt, en support-avdelning.
  3. Fasta priser – inga fluktuerande prisnivåer eller tråkiga överraskningar.
  4. Perfekt för startups – optimalt för företag som startar nya projekt från grunden och som inte vill ha en för komplex infrastruktur.
  5. Bred och skalbar motorväg – Fujitus och NetApps lösning går enkelt att skala upp och ner.

NFLEX gör det enkelt för företaget genom att säkra allt från leverans och installation till support. Framtagen för att minska konstaderna för datalagring genom att spara golvutrymme, ström, nedkylning och effektivare manövrering.

Har du ett företag med ett större IT-system eller egen serverstruktur är det dags att se över möjligheterna för tid- och kostnadsbesparingar genom att konvergera infrastrukturen.


Detta är en sponsrad artikel i samarbete med Fujitsu.