I dag, 3 juli, är sista möjligheten att teckna i det Svenska tillväxtbolaget Livsdal. Livsdal har potentialen att nå 80 miljoner SEK i resultat på tre år. Corona, andra virus och ökade luftföroreningar har gjort att ren och bakteriefri luft har kommit i fokus på ett sätt som aldrig tidigare. Möt VD och grundare Tobias Murray.

Emissionen är avslutad.

Svenska Livsdal har tagit fram den sannolikt bästa luftrenaren på marknaden, som är baserad på industriell reningsteknik som tidigare endast var tillgänglig för sjukhus, kärnkraftverk och rymdverksamhet och andra verksamheter där ren luft är kritiskt.

Bakom luftrenarna står bröderna Tobias och Andreas Murray, som under flera år arbetat med att utveckla Livsdals luftrenare. Bolaget har nu inlett sin kommersialisering.

Vi ställer sju frågor till Livsdals VD och grundare Tobias Murray om potentialen i att sälja tjänsten ren luft, Air as a Service (AaaS), vilket innebär att kunderna betalar en månadsavgift – prenumererar – på tjänsten ren luft.

Vad är målet kommande tre år?

”Vi har som mål att under 2023 ha etablerat oss i 15 städer i Europa och USA med 100 egna säljare. Varje säljare har som mål att sälja för drygt motsvarande 4 miljoner kronor per år, vilket på sista raden ger oss ett resultat om ca 800 000 kronor per säljare. Lyckas vi med det så når vi 80 miljoner kronor i resultat. Hoppas det kan ge en fingervisning om potentialen.”

Efter tre år vad händer då? 

”Efter tre år ökar marginalen då vi räknar med att flertalet av kunderna väljer att förlänga sitt prenumerationsavtal med ytterligare år utan lika hög ersättning till säljarna för förlängda avtal. Från 2024 och framåt är planen att ha en etableringstakt om ytterligare cirka sex städer om året.”

Vad är kostnaden för ren luft om man köper den av er?

”Kostnaden för ett företag är 1 500 kronor per månad för vår lite mindre modell Livsdal Essential och 3 000 kronor per månad för den exklusivare Livsdal One. Man kan beräkna cirka fyra till fem anställda per luftrenare. Kostnaden blir då ca 3 – 400 kronor per månad och anställd för att säkra upp inomhusluften.”

Hur etablerar ni er på nya marknader?

”Etablering i en ny stad är väldigt enkel då vi dag ett flyttar in i ett centralt beläget kontorshotell som sedan blir vårt lokala showroom och bas för säljarna. Säljare engagerar vi genom egna kontakter, via LinkedIn Business och Indeed. Säljarna har en ganska låg fast lön och en rörlig ersättning baserat på försäljningen. Upplägget ger oss stor flexibilitet och låga fasta kostnader”

ANNONS
ANNONS

Hur finansieras uthyrningen?

”Uthyrningen finansieras av Release Finans i Sverige och kommer finansieras av De Lage Landen i övriga Europa och i USA. Vid leverans får vi hela hyresperiodens intäkt och kunden faktureras av finansbolaget kvartalsvis under de 36 månader som avtalet löper på. Därmed kan vi hålla nere kapitalbindningen.”

Vem skall bygga upp säljorganisationen?

”Vi har fått med oss Peppe Ekmark som har en lång och framgångsrik karriär inom försäljning bakom sig. Med sig har han även sin branschkollega och sparringpartner David Uhrner, som bland annat startat och drivit Finanspodden, sedermera uppköpt av Affärsvärlden. Peppe har nu ett övergripande ansvar för försäljning globalt på Livsdal, medan David Uhrner initialt ansvarar för Norden i rollen som säljchef. Tillsammans kommer de att se till att vi levererar på högt ställda mål kring försäljningen.”

Livsdal, Försäljning, Peppe Engmark
Peppe Ekmark och David Uhrner ansvarar för försäljning och etablering efter den nya affärsplanen.

Slutligen, varför investera i Livsdal?

”Luftföroreningar är världens största hälsoproblem. Livsdal gör vad vi vet världens bästa luftrenare för kontors- och privatbruk. Dessutom den snyggaste, tycker åtminstone vi. Det är viktigt eftersom den får i praktiken en funktion som en möbel.

Vi erbjuder den som en abonnemangstjänst till företag med repetitiva intäkter under lång tid. Potentialen finns här till en mycket god avkastning. Tror man på allt det och på oss som management så hoppas jag man följer med på vår resa.”

Erbjudandet i korthet

Publik nyemission i Livsdal Sverige AB (publ.) Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: Nyemissionen omfattar högst 240 000 aktier och och uppgår till högst 20,4 Mkr.
Teckningskurs: 85 kr per aktie.
Teckningsperiod: Förlängd till 3 juli 2020.
Övrigt: De nya aktierna motsvarar 32,43 procent av företaget efter emissionen.

Investerarträffar
För att inte bidra med ytterligare spridning av Coronaviruset kommer vi inte samla till några större möten utan istället ha telefonmöte med alla som önskar det. Maila till [email protected] för att boka en tid.