Coronaviruset har inneburit ett stort uppsving i intresset för luftrenare, något som svenska Livsdal märker av. För att kunna ta tillvara på intresset genomför nu bolaget en nyemission på upp till 20 miljoner kronor. Redan nu har bolaget knutit till sig tunga aktieägare som Per Brilioth, Vostok New Ventures vd.

ANNONS

Livsdal har under flera år utvecklat en luftrenare för att vara den bästa på marknaden för privatbruk. Bolagets luftrenare bygger på industriell teknik som bland annat används inom sjukvården och i rymdsonder. Det betyder att även virus fastnar i det effektiva partikelfiltret, vilket innebär att viruset dör efter två, tre dagar i filtret.

Nyemission för att möta efterfrågan

”Vi märker av att intresset för luftrening har rusat i höjden efter coronavirusets framfart. Då vi har en av de få luftrenare som kan bidra till att stoppa viruset har vi fått många förfrågningar. För att kunna klara av att ta tillvara på intresset och öka produktionen måste vi ta in mer rörelsekapital. Därför genomför vi en nyemission”, säger Andreas Murray, styrelseordförande för Livsdal och en av bolagets grundare, och fortsätter:

”Dessutom lanserar vi en mindre luftrenare som är anpassad för en bredare marknad. Då den har ett lägre pris har den goda förutsättningar att bli mer av en volymprodukt.”

En aktieägare sedan tidigare i bolaget är Vostok New Ventures vd Per Brilioth.

Klar förbättring av luften

”Jag har haft Livsdals luftrenare på kontoret i ett år, och märkt en betydligt bättre kvalitet på luften”, säger Per Brilioth.

ANNONS
ANNONS

”Jag ser ett stort och växande behov av luftrenare runt om i världen och fick möjlighet att köpa in mig i bolaget. Dessutom har jag tidigare arbetat med grundarna Tobias och Andreas Murray.”

Emissionen vars teckningstid inleds på måndag är en så kallade private placement – och därmed inte en marknadslistning av aktien – har redan rönt intresse hos investerare. Cirka 30 procent av aktierna säljs ut till en bolagsvärdering på 42 miljoner kronor.

Erbjudandet i korthet

Publik nyemission i Livsdal Sverige AB (publ.) Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: Nyemissionen omfattar högst 240 000 aktier och och uppgår till högst 20,4 Mkr.
Teckningskurs: 85 kr per aktie.
Teckningsperiod: 15 juni – 26 juni 2020
Övrigt: De nya aktierna motsvarar 32,43 procent av företaget efter emissionen.

ANNONS
ANNONS
Teckna med BankID
Anmälningssedel
Informationsmemorandum

Investerarträffar
För att inte bidra med ytterligare spridning av Coronaviruset kommer vi inte samla till några större möten utan istället ha telefonmöte med alla som önskar det. Maila till [email protected] för att boka en tid.

Du kan även lyssna på grundarna Tobias och Andreas Murray på bolagets hemsida.

Besök Livsdals hemsida