Vilka utmaningar står vården inför i det nya decenniet, och vad är viktiga faktorer ur ett kommersiellt perspektiv? Det här är de viktigaste frågorna inom healthtech under början av 2020-talet.

Vård- och omsorg är världens största industri, och dess andel av BNP ökar i de flesta länder. En större andel äldre, att människor lever längre, och en synlig korrelation mellan ökade inkomster och sjukvårdskostnader är några förklarande faktorer enligt branschexperter, som bland annat BNP Paribas.

Oavsett om vården finansieras offentligt eller privat, finns det efterfrågan på att öka effektiviteten för att undvika skenande kostnader – både för både individer, offentligheten och företag.

Då vården av flera skäl legat efter i den digitala utvecklingen har healthcare technology – eller healthtech – möjlighet att göra stor skillnad. Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, menar till exempel att vårdköerna i Sverige hade kunnat undvikas helt genom ett bättre tillvaratagande på innovation.

Healthtech innehåller dock ett brett spektrum av bolag som angriper olika utmaningar och behov. Den mest kända delen av branschen är nätläkartjänster, som framförallt riktar sig till de som inte kan, eller vill besöka en vårdcentral.

Men begreppet samlar även, liksom resten av techbranschen både tjänste-, hård- och mjukvarubolag som utvecklar produkter för att möta bredare eller mer specifika behov.

De viktigaste frågorna att hålla koll på när det kommer till bolag inom healtech är:

ANNONS
ANNONS

Vilket problem löser de?

Vården står inför många utmaningar kring effektivitet, kostnader och patienternas efterfrågan på tillgänglighet och möjlighet till involvering. Att ta fasta på vilka problem företagen löser, både för patienterna men kanske framförallt för de befintliga vårdgivarna, är en viktig faktor.

Adderar eller sparar man kostnader?

Inga seriösa företag vill kompromissa med vårdens kvalitet, utan strävar istället efter att höja den. Men då den ekonomiska situationen för vården redan är ansträngd är behovet större av lösningar som samtidigt lyckas bibehålla eller minska kostnadsnivån, snarare än att öka den.

Vem är patienten?

Det är stor skillnad på att vara cancersjuk, diabetiker eller ha bihåleinflammation, både i antalet arbetstimmar och i vad som krävs när det kommer till utrustning och läkemedel. Vissa lösningar är applicerbara för alla, medan andra riktar sig till en specifik patientgrupp. Av vårdens totala kostnader uppgår 85% till personer med kroniska sjukdomar.

Hur förhåller sig bolaget till resten av vården?

Vården är komplex, med många aktörer och mycket på spel. Det gör disruption svårare, men inte omöjlig. Hur bolaget förhåller sig till andra aktörer inom vårdkedjan, som patientorganisationer, vårdpersonal, journalsystemsleverantörer samt rådande riktlinjer kan därmed spela stor roll.

Hur förhåller sig bolaget till andra techbolag?

Alla subkategorier inom tech måste även utvärderas i förhållande till parametern skalbarhet. Därmed är det viktigt att hålla koll på faktorer som produktionskostnader, arbetsintensitet och geografiska- och kulturella barriärer.

Med svar på dessa frågor skapar man en överblick av ett bolags möjligheter att ta sig an 2020-talet ur både kommersiellt perspektiv och utifrån de behov som finns. Vården står inför viktiga förändringar, och de kommande åren kommer att bli avgörande.