Avancerade, psykologiska tester behöver inte vara dyra. Ett väldokumenterat, molnbaserat test hjälper dig att få perfekt match vid rekrytering och utveckling av medarbetarna. Här är de största anledningarna att sätta dina kandidater på prov – redan före intervjuprocessen.

Jakten på att hitta rätt kompetens är ett dilemma för många företag. En del vet vad som saknas men har uppenbara svårigheter att hitta just honom eller henne.

Traditionellt sett har omfattande, arbetspsykologiska tester i rekryteringsprocessen varit isolerat till stora bolag med stora plånböcker. Men så behöver det inte vara. Branschvana JobMatch Sweden ger nu även små men framför allt medelstora företag möjlighet att använda ett unikt och avancerat test som både identifierar och fyller ditt företags behov.

”Genom att testa dina kandidater innan du träffar dem har du möjlighet att anpassa dina intervjufrågor och du har en komplett vägledning till vad du skall fokusera på i dina intervjuer”, säger Klaus Olsen, vd på JobMatch Sweden.

Anpassat för småföretagare

JobMatch Talent, som testet heter, är anpassat för att underlätta för företag att hitta rätt talanger. Jobbkandidaterna testas innan du träffar dem. Du får en komplett vägledning och kan fokusera på dina frågor i intervjun i samband med rekryteringsprocessen. Med JobMatch Talent har du ett komplett testverktyg för hela rekryteringsprocessen.

Just nu: testa helt kostnadsfritt – klicka här.

Optimera befintlig organisation

Det krävs ingen utbildning för att använda testet. Du kan dessutom tillämpa testet internt, i form av utvecklingsmöten med medarbetare, för att kontrollera så att dina anställda har det som krävs för sina respektive ansvarsområden.

ANNONS
ANNONS
Med Jobmatch Talent är lyckan ett faktum. Testet gör att ditt företag får minutiös vägledning att hitta rätt kandidater och kompetens. (Foto: Unsplash.com)
JobMatch Talent-testet gör att ditt företag får minutiös vägledning att hitta rätt kandidater och kompetens. (Foto: Unsplash.com)

Urvalet är brett. Du kan ta reda på hur arbetsbelastningen ser ut, stressfaktorn, begåvning – möjligheterna är många och resultatet omvittnat gott.

Automatisk återkoppling

Du behöver inte ens ens ge feedback själv, det sköter testet som har allt i ett och samma test. Du kan smidigt välja att personen automatiskt får en skriftlig återkoppling på ett coachande sätt, fritt från onödiga värderingar. Återkopplingen är testad på flera tusen personer med mycket positiv respons.

Missa inte chansen att göra testet du med – helt kostnadsfritt.

Klaus Olsen framhåller att testerna som JobMatch tillhandahåller är fullt vetenskapligt certifierade, håller högsta kvalitet och är enkla för kunderna att genomföra.

”Våra tester har utvecklats på ett annat sätt än andra, kliniskt psykologiska tester, vilka inte mäter arbetsprestation. Det gör däremot våra tester”, förklarar han.

Vetenskapligt dokumenterad validitet

I samarbete med Göteborgs universitet har företaget även genomfört olika vetenskapliga studier av JobMatch Talents förmåga att förutse arbetsbeteende, samarbete och prestation. Samtliga studier visar att testet har välgrundad vetenskaplig validitet.