Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Dannemoragruvan på väg att återstartas

Dannemora
"Det är oerhört glädjande att vi kan visa på den goda potential som finns för en lönsam drift av Dannemoragruvan", säger Christer Lindqvist, VD för Grängesberg Exploration.
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 17 feb. 2022Publicerad: 21 juni 2021

Det finns mycket goda förutsättningar för att återskapa den legendariska Dannemoragruvan, som är en av Sveriges klassiska producenter av järnmalm. Det visar en så kallad scoping-studie, som visar förutsättningar för lönsam produktion då det går att bryta malm som kan anrikas till ett 67,9 procent järnmalmkoncentrat.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Hos ägaren av gruvan – Nordic SME-listande Grängesberg Exploration Holding AB (GRANGEX) är optimismen på topp vad gäller möjligheterna att skapa en mycket lönsam gruvdrift.

Studien är gjort av den oberoende internationella konsultfirman Golder Associates. En så hög järnmalmshalt är mycket efterfrågad på marknaden – inte minst när det gäller övergången mot att kunna producera koldioxidfritt stål. Något som flera av världens ledande stålproducenter siktar på.

God potential för lönsam drift av gruvan

“Det är oerhört glädjande att vi kan visa på den goda potential som finns för en lönsam drift av Dannemoragruvan. Scoping-studien visar att förutsättningarna finns att vi ska kunna producera järnmalm i världsklass – med cirka 68 procent järnhalt, vilket gör att vi med marginal klarar de mycket höga krav som ställs för att klara av stålindustrins krav för produktion av så kallat grönt stål”, säger Christer Lindqvist, VD för Grängesberg Exploration, och fortsätter:

”Då all infrastruktur finns på plats så finns mycket goda förutsättningar för att få igång en produktion av järnmalm på mycket kort tid. Den här gången görs det om och görs rätt jämfört med den tidigare drift som fokuserade på låghaltig järnmalm.

Bygger på kunskap från tidigare nyckelpersoner på Dannemora

Mycket av det arbete som utförts som en del av denna Scoping-studie bygger på information och kunskap från nyckelpersoner som tidigare arbetat på Dannemora. Denna medförda kunskap och input till Scoping-studien är av hög kvalitet och innehåller mer detaljer och säkerhet än vad som är normalt för en Scoping-studie. Golder konstaterar att stora delar av studien håller en högre informationsnivå än vad som är normalt för en internationell Scoping-studie.

Huvudpunkterna i studien sammanfattas nedan:

ANNONS
  • Ett järnmalmskoncentrat med 67,9 % järnhalt och med låga halter av föroreningar kan framställas.
  • Mineraltillgången i gruvan uppgår till 25,2 Mt Kända och Indikerade tillgångar samt 6,3 Mt Antagna tillgångar.
  • Möjligheten att förlänga livslängden för gruvan har studerats och totalt har sju olika områden i gruvan identifierats för prospekteringsinsatser. Dessa prospekteringsmål har uppskattats till mellan 20 och 35 Mt med mellan 34 och 39% järnhalt.
  • Baserat på den tidigare produktionen i gruvan fram till 2015 kan en uppskattning av en framtida produktionen av råmalm göras som visar på ca 22,7 Mt råmalm.
  • Den årliga produktionstakten i gruvan har beräknats till 3 Mt, vilket ger produktion på 1,1 Mt högvärdigt järnmalmskoncentrat.
  • Investeringar i anläggningar (CAPEX) uppgår till MUSD 116 fram till och med produktionsstart. Investeringsuppskattningarna innehåller 10 % oförutsett utgifter för gruvan och 15 % för processanläggningen. CAPEX är i huvudsak baserad på budgetofferter och gällande prislistor.
  • För att vidmakthålla årsproduktionen av 3 Mt råmalm under cirka åtta års produktion uppskattas investeringarna till 7 MUSD.
  • Den totala produktionskostnaden, FOB Hargs Hamn, beräknas till USD 52,3 per ton järnmalmskoncentrat.
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS