Cell Impact – ett svensk tillväxtbolag som tillverkar avancerade flödesplattor till bränsleceller. Ett miljöanpassat energislag med framtiden för sig eftersom produktionen av elektricitet endast ger vatten som rest.

Cell Impact tillförs nu ytterligare 39 Mkr i samband med att optionsinnehavare kan köpa aktier i bolaget för 6 kronor/styck samtidigt som aktien handlas för över 20 kronor på Nasdaq First North.

– Vi ser ett betydande intresse, och hittills har vi klarat oss väl  under corona med en hög aktivitetsnivå, säger Pär Teike, VD för Cell Impact och fortsätter:

– En stor del av kapitalet som vi tillförs ska användas för att fortsätta bygga ut vår tillverkningskapacitet i anslutning till att vi flyttar in i större lokaler i Karlskoga.

I takt med att kunderna går från pilotprojekt till att börja använda Cell Impacts flödesplattor i löpande produktion så innebär det betydligt större beställningar.

– När kunder går över till serieproduktion blir efterfrågan kraftigt, säger Pär Teike.

Att efterfrågan tilltar märks också på omsättningssiffrorna. Under årets första kvartal redovisade Cell Impact en omsättning på 7 Mkr, vilket är en ökning med 75 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Hittills har bolaget inte sett några större negativa effekter på efterfrågan efter Corona-virusets framfart.

ANNONS
ANNONS

Så löser du dina teckningsoptioner

Senast den 15 juni måste du lösa optionerna om du vill köpa aktier till teckningskursen 6.00 kronor. Vill du hellre sälja dina optioner är sista handelsdag den 11 juni.

Innehav på VP-konto: Ladda ned och fyll i anmälningsblanketten.

Innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring: Kontakta din förvaltare så hjälper dom dig.
För frågor kontakta Hagberg & Aneborn Fondkommission AB på telefon 08-408 933 50 eller [email protected].

Anmälningssedel