Nasdaq First North-listade Botnia Exploration har alla tillstånd på plats för att starta sin guldgruva i Västerbotten. Gruvstarten är planerad till i år och timingen med det historiskt höga guldpriset kunde knappast vara mer gynnsamt.

ANNONS

Det var i fjol som Högsta Domstolen kunde slå fast att Botnia Exploration får starta sin gruva i Fäbodtjärn i Västerbotten. Bolagets vd Thomas Ljung presenterade arbetet med att gå från ett renodlat prospekteringsbolag till ett gruvbolag på Dagens PS investerarträff PS Mining & Exploration Invest.

”Guldpriset är på en bra nivå och vår förhoppning är att guldpriset ska hålla sig starkt under det korta tidsspann som vi är verksamma jämfört med en järnmalmsgruva”, säger Thomas Ljung om bolagets relation till guldpriset.

Proverna från guldgruvan i Fäbodtjärn ser mycket lovande ut, med höga guldhalter i fyndigheter som förefaller lätta att komma åt. Nu återstår det att hitta en optimal lösning för anrikning innan produktionen kan ta fart.

Se hela presentationen med Botnia Exploration från Mining & Exploration Invest: 

 

ANNONS
ANNONS

På väg mot lönsam guldgruva

Även om de största riskerna är hanterade, i form av kritiska tester och myndighetsbeslut, så kvarstår frågor om guldhalten och processen för anrikning som viktiga framgångsfaktorer för Botnia Exploration.

Enligt proverna som gjorts i Fäbodtjärn så handlar det om mycket höga guldhalter i de ytligare delarna av gruvan. Bolaget beskriver det som en av Sveriges mest intressanta guldfyndigheter, även historiskt sett.

”Vi ser en lönsamhet redan på de övre 100 meterna och därför har vi slutat borra för att försöka få i gång tillståndet, brytningen och att börja generera ett kassaflöde. När vi väl är i gång ska vi fortsätta med prospekteringen mot djupet för att öka livslängden på gruvan”, säger Thomas Ljung.

Vad gäller anrikningen, alltså att utvinna guldet ur malmen som bryts i gruvan, så är siktet inställt på två närliggande aktörer i Västerbotten som tänkbara mottagare av produkterna från Fäbodtjärn. Botnia Exploration har tillstånd för att bedriva egen anrikning, men man bedömer att lönsamheten ökar om man når ett bra avtal med en extern aktör. För att på så sätt hålla ned behovet av investeringar i anläggningstillgångar samt att tidigare generera kassaflöde.

Småskalighet del av affärsmodell

Botnia Exploration ser stora fördelar med att sikta på småskaliga projekt som tar små arealer i anspråk. Det minskar risken för problem med omgivningen och tillståndsprocessen, vilket man märkt i Fäbodtjärn där man inte upplevt något direkt motstånd till gruvan.

”Småskalighet har sina fördelar i och med att det blir mindre markanspråk och jag tror att det underlättar för att få den sociala acceptansen som behövs för att få tillstånd”, avslutar Thomas Ljung.

ANNONS
ANNONS

Teckna Botnia Exploration på Avanza och Nordnet

Teckna via Avanza
Teckna via Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer om guld: Toppstrategen tipsar: Köp guld och energiaktier [Dagens PS]