En svensk behandling visar lovande data för att kunna motverka spridning av tjocktarmscancer. Nu genomför bolaget en nyemission för att slutföra den kliniska fas 2-studien av läkemedelskandidaten till och med 2024.

I Dagens PS vd-möte berättar Pernilla Sandwall, vd för emissionsaktuella WntResearch, om bolagets utveckling av en mycket lovande behandling som ska motverka spridning av tjocktarmscancer.

Ta del av intervjun i sin helhet här:

”Det finns ett otroligt stort behov av att kunna hindra cancer från att sprida sig. Nu har vi gjort observationer i människa för första gången, vilket gör oss mer intressanta för andra läkemedelsbolag”, säger Pernilla Sandwall i intervjun.

Företrädesemission för att nå marknaden

WntResearch genomför en nyemission där man tar in 40 miljoner kronor.

Pengarna ska främst finansiera den kliniska fas 2-studien genom 2023 och del av 2024.

”Den största utmaningen för oss i dessa tider är finansieringen, vilket vi inte är ensamma om. Därför är det extra värdefullt att vi har gjort de här observationerna och kan visa att Foxy-5 har effekt på patienter”, säger Pernilla Sandwall.

Årets viktigaste händelse för WntResearch

I år kunde WntResearch göra den första observationen av att Foxy-5 har effekt på patienter. Man kunde se att Foxy-5 hade effekt på tumörens utveckling mycket tidigare än man hade räknat med från början.

Observationen är tydlig, statistiskt säkerställd och uppfattas som en bekräftelse på Foxy-5:s avsedda effekt.

”Resultatet stämmer med våra djurstudier, men processerna är inte lika snabba i människor som i djur. Vi skulle ha studerat resultaten av behandlingen långt senare, när återfallen kommer, för vi trodde inte att man skulle kunna se något redan på primärtumören”, säger Pernilla Sandwall.

Erbjudandet i korthet
WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser.

Läs mer om bolaget och den pågående nyemissionen nedan, välkommen.

Pris: 0,30 SEK per unit
Courtage: Inget courtage utgår
Emissionsvolym: Cirka 40,0 miljoner SEK
Teckningsperiod: 19 december 2022 – 13 januari 2023
Handel med uniträtter: 19 december 2022 – 10 januari 2023
Handel med BTU: Handel med BTU avses äga rum på Spotlight Stock Market från och med den 19 december 2022 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till units (aktier och teckningsoptioner av serie TO 6), vilket beräknas ske omkring vecka 5, 2023.
Marknadsplats: Spotlight Stock Market
Bolagets hemsida: www.wntresearch.com

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

ANNONS
ANNONS

Läs mer: De motverkar tumörernas spridning [Dagens PS]