Intresset hos den nedsmutsande processindustrin är mycket stort för Nasdaq First North-listade Axolot Solutions världsledande metod för att rena vatten.

”Den senaste månaden har vi mötts utav ett enormt intresse där väldigt många kontaktar oss och som reagerar positivt på vår lösning. Vi har nästan för många leads att jobba med för tillfället”, säger Axolots vd Lennart Holm, som själv varit haft toppositioner inom pappers- och massaindustrin.

Majoriteten av svenskarna tar rent vatten för givet, men på grund av föroreningar och en mycket stor vattenanvändning är rent vatten på väg att bli en bristvara. Samtidigt skärps kraven på den nedsmutsande processindustrin.

Sänker kostnader

Axolots patenterade lösning minskar vattenanvändningen i industrin, effektiviserar processen för att rena förorenade processvatten och sänker kostnaderna kopplade till vattenförbrukningen i processindustrin.

I Sverige används stora mängder vatten och merparten av förbrukningen kommer från industrin. Enbart pappers- och massaindustrin står för cirka 40 procent av den samlade vattenförbrukning i Sverige

ANNONS

Enorma möjligheter

”Vi brinner för det här. Vi ser att det finns enorma möjligheter att minska såväl utsläpp av förorenat vatten som processindustrins vattenförbrukning”, säger Lennart Holm då han medverkade under den livesända investerarträffen Cleantech Invest den 17 mars.

Du kan ta del av Axolots presentation här: 

 

På grund av komplexiteten och stora krav på förståelse av både kemi och industriella processer är det få bolag inom vattenrening som satsar på rening och recirkulation av processvatten från industrin.

Samtidigt skärps lagstiftningen alltmer vilket ökar kraven och kostnaderna för vattenrening.

”Det finns mycket pengar att spara vad gäller kostnaden för att hantera vatten. Det innebär att det finns en mängd ekonomiska- och miljömässiga skäl att sänka vattenförbrukningen”, säger Lennart Holm.

Enkelt att ansluta

Det är inte bara effektiviteten i Axolots lösning som lockar, utan också det faktum att det är förhållandevis enkelt att installera en Axolot anläggning i kundernas befintliga processer utan att behöva göra en massa anpassningar.

Dessutom får Axolots kompakta lösning nästan undantagslöst plats i kundens befintliga utrymmen vilket sparar såväl kostnader som tid.

Det är inte många som vet att det i genomsnitt går åt 60 kubikmeter vatten för att producera ett ton papper.

Vattnet är en väldigt viktig beståndsdel och energislukare i produktionen av skogsprodukter varför en effektivisering av hanteringen är mycket betydelsefull.

Axolots lösning möjliggör i många fall att det går att återanvända vattnet i varje processteg om och om igen vilket sparar stora mängder färskvatten, sänker energiförbrukningen och ger lägre driftskostnader jämfört med traditionella processer.

Anpassar reningstekniken

”En fördel med vår metod är att den kan hantera ett mycket brett spektrum av föroreningar och att den kan anpassas för olika delflöden i en process. Man kan då installera små njurar i olika positioner i en större process och slipper blanda ihop olika föroreningar i en central ineffektiv reningsanläggning”, säger Lennart Holm om bolagets lösning.

I dag blandas förorenat vatten från olika processer för det mesta innan det ska rengöras i ett gemensamt reningsverk för att sedan skickas vidare. En process som innebär en hög förbrukning av färskvatten och energi.

Många aktörer är fokuserade på rening av dricksvatten och kommunala avloppsvatten men färre som fokuserar på industrin som Axolot.

Alla i bolagets team har en bakgrund inom processindustrin och bolaget grundades 2014 av ingenjörer för att skapa en hållbar användning av vatten.

Teckna Axolot Solutions Holding AB här: 

Teckna via AvanzaTeckna via NordnetFinansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.


Läs mer från Cleantech Invest här:
Genombrottsår för svensk lagring av solenergi [Dagens PS]