Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Aprendere Skolor noteras och tar in 20 miljoner

"Inför den förestående noteringen är det vår förhoppning att så många nya delägare som möjligt kommer att följa med på vår fortsatta resa", säger Aprenderes vd och medgrundare Lars Tunberg. (Foto: Aprendere)
ANNONS PS Emissionsservice
ANNONS PS Emissionsservice
Uppdaterad: 17 feb. 2022Publicerad: 12 sep. 2021

Aprendere Skolor är en fristående aktör, och driver genom moderbolaget och dotterbolag 11 verksamheter inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och HVB-hem med grundskola. Företaget har både startat skolor från grunden och växt genom förvärv.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Aprendere har närmare 900 elever och 240 medarbetare. Merparten av företagets skolor finns i Stockholm, men Aprendere har också verksamhet i Anderstorp i Småland, Bergsjö i Hälsingland och Falköping i Västra Götaland.

Möjlighet att teckna inför notering

För att kunna öka takten i tillväxtresan genomför Aprendere nu en börsnotering på Nasdaq First North Growth Market.

I samband med börsnoteringen erbjuds institutionella investerare och allmänheten i Sverige att teckna units till en teckningskurs om 16 kronor per unit. Varje unit innehåller en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Bolaget kommer att högst utfärda 1 250 000 units, vilket ger en emissionsvolym på 20 MSEK. Erbjudandet omfattas till cirka 21,5 procent, motsvarande 4,3 MSEK, av tecknings- och vederlagsfria garantiåtaganden.

“Inför den förestående noteringen är det vår förhoppning att så många nya delägare som möjligt kommer att följa med på vår fortsatta resa”, säger Aprenderes vd och medgrundare Lars Tunberg.

Erbjudandet i korthet

Publik nyemission i Aprendere Skolor AB (publ).

Högst antal emitterade units: 1 250 000
Erbjudandepris: 16 SEK per unit (motsvarande 16 SEK per aktie, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt)
Minsta teckningspost: 320 units, motsvarande 5 120 SEK
Teckningsperiod: 30 augusti – 13 september 2021
Preliminär första dag för handel: 28 september 2021

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

ANNONS PS Emissionsservice
ANNONS PS Emissionsservice

PS Emissionsservice skriver artiklar på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar är annonser och reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS PS Emissionsservice
ANNONS PS Emissionsservice

PS Emissionsservice skriver artiklar på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar är annonser och reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS