Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Analyst Group: "Förhållandevis låg värdering"

Medtechbolaget PolarCool har utvecklat en kylenhet för förbättrad återhämtning vid hjärnskakning. Bolaget har redan ett antal proffsklubbar och landslag som kunder, men genomför nu en nyemission för att skala upp sin expansion och bli kassaflödespositivt. (Foto: PolarCool)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 02 okt. 2023Publicerad: 28 sep. 2023

Ett svenskt medtech-bolag har tagit fram en lösning som skyddar idrottare från de skadliga effekterna vid hjärnskakning. Hjärnskakningar är vanliga inom toppidrott, och innebär inte bara ett stort mänskligt lidande, utan har även betydande negativa kommersiella effekter för klubbar och landslag.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Spotlightlistade PolarCool AB är medtech-bolaget som utvecklat en kylenhet för förbättrad återhämtning vid hjärnskakning, som man är ensamt om, och vars kylande effekt har en kliniskt bevisad positiv inverkan. Bolaget har redan ett antal proffsklubbar och landslag som kunder, men genomför nu en nyemission för att skala upp sin expansion och bli kassaflödespositivt. Något som skapar en attraktiv potential i PolarCools aktiekurs enligt Analyst Group.

Kassaflödespositivt

”Genom att inneha ett first mover advantage inom en relativt outforskad bransch har Bolaget möjlighet att kapitalisera på en omfattande marknadspotential med hjälp av den egenutvecklade produkten PolarCap System. Med en produkt vars syfte är att reducera de akuta skadeprocesserna vid hjärnskakning, utan tydliga konkurrenter, och en låg värdering i förhållande till jämförbara bolag, ser Analyst Group ett spännande läge för investerare att ta del av PolarCools fortsatta uppskalning globalt”, säger ansvarig analytiker i sin färska analys.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Miljardvärdering

I början av år 2017 etablerades PolarCool, sprunget ur det medicintekniska bolaget BrainCool som nu närmar sig en miljardvärdering på First North. Sedan avknoppningen 2017 har PolarCool vuxit med ett stort fokus på att utveckla PolarCap System samt ingå avtal med ledande klubbar och landslag.

Genom att använda PolarCools produkt sänks den skadades hjärntemperatur genom selektiv kylning av huvud och nacke. Sänkningen av temperaturen, vilken är kontrollerad, syftar till att minska den akuta skadan vid hjärnskakning och förbättra återhämtningen.

PolarCool väntas under hösten 2023 erhålla MDR-certifiering för sitt eget kvalitetssystem och anses ha goda möjligheter att bli ledande på marknaden för kylbehandling inom idrott, enligt Analyst Group. Det är särskilt relevant att akut kyla ned hjärnan för att minska risken för förvärrad skada som en förhöjd temperatur av hjärnan annars för med sig.

Stark pipeline

Bolaget har en stark pipeline där ett flertal dialoger förs med namnstarka kunder. Analyst Group ser att referenskunderna som topplag inom SHL, LIIGA och europeisk rugby framgent kommer fortsatt ha en starkt validerande effekt för att kundpipen ska omsättas till större avtal med attraktiva kunder.

Det finns i dag tre aktörer som har utvecklat produkter som är verksamma inom kylning i idrottssegmentet. Produkterna som tagits fram erbjuder däremot inte samma kraftfulla och kontrollerade kylning. Konkurrerande produkter adresserar i viss omfattning samma marknad inom kylbehandling, men PolarCools produkt ses som unik till följd av fokuset på akut behandling vid huvudtrauma.

ANNONS

”Till följd av den attraktiva marknadspotentialen, vilken drivs av både medicinska och ekonomiska incitament, väntas emissionslikviden möjliggöra en fortsatt uppskalning. Kombinerat med en låg värdering i relation till jämförbara bolag ser Analyst Group ett attraktivt läge att delta i emissionen till en låg pre-money värdering”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Starka ekonomiska incitament

Utöver den starka medicinska skälen att använda PolarCap, vilken påvisas av studien, finns det även ett starkt ekonomiskt incitament för klubbar på hög nivå att använda produkten, som en effekt av de stora kostnaderna kopplade till frånvarande spelare. Bland SHL-klubbar uppgår den prognostiserade kostnadsbesparingen till ca 300 000 kr årligen vid användning av av PolarCap.

PolarCool har redan en försäljning, och bolaget har cirka 40 system ute på marknaden. Då dessa hyrs innebär det förutsägbara intäkter. Bolaget blir kassaflödespositivt vid cirka 150 sålda system. Försäljningen väntas tillta rejält när man blir certifierade, enligt Analyst Group.

Viktig certifiering

Bolaget är i slutfasen av att erhålla en MDR-certifiering enligt EU:s nya regelverk. Certifieringen innebär att PolarCool i egen regi kan CE-märka nyutvecklade produkter. Något som väntas bli klart redan i höst, eftersom den avslutande revisionen har genomförts med positiv respons. Därutöver skapar även ett godkänt eget kvalitetssystem i egen regi betydande kostnadsbesparingar.

ANNONS

”Trots att användningen av Bolagets nuvarande CE-märkning har varit vital för initieringen av Bolagets marknadspenetration antas en egen CE-märkning höja förtroendet för PolarCool utöver övriga fördelar, såsom lägre kostnader och ökade möjligheter till marknadsgodkännanden på nya marknader. MDR-certifieringen utgör således enligt Analyst Group en värdedrivare vars inneboende värde väntas realiseras med start redan under hösten 2023.”

Under nästa år väntas sedan ett godkännande från amerikanska FDA, vilket öppnar för försäljning till den mycket lukrativa nordamerikanska marknaden under 2025.

”En marknadslansering i USA samt Kanada väntas gå betydligt snabbar än gjort i Europa till följd av att PolarCool framgångsrikt penetrerat den europeiska marknaden och därmed skapat högre varumärkeskännedom.”

För att accelerera det varumärkesbyggande arbetet samt insatserna för att erhålla nödvändiga godkännanden genomför nu PolarCool en företrädesemission, med tecknings- och garantiåtaganden om 60 procent, vilken vid full teckning väntas tillföra Bolaget 5 MSEK före emissionskostnader.

Därtill finns det teckningsoptioner i erbjudandet, vilka kan tillföra Bolaget ytterligare ca 6,3 MSEK. Emissionslikviden ska, förutom lösning av eventuellt kvarvarande brygglån, användas till marknads- och försäljningsaktiviteter inom EU.

Erbjudandet i korthet
Nedan finner du information om PolarCools pågående emission. Välkommen att läsa mer och teckna.

Avstämningsdag: 14 september 2023
Teckningstid: 18 september – 2 oktober 2023
Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 14 september 2023 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. En (1) unit består av fem (5) aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO1.
Teckningskurs: 0,75 SEK per unit
Erbjudandets omfattning: Högst 6 697 585 units
Handel med uniträtter: 18 september – 27 september 2023
Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läs Analyst Groups analys i sin helhet

Lyssna på vd Erik Andersson berätta om PolarCool i Finansräven

Läs om NHL-stjärnan Patric Hörnqvist – en av många idrottare som tvingats avsluta karriären i förtid

ANNONS
ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS