Värdet på det svenska life science-bolaget Kanceras aktie förväntas fördubblas vid positiva resultat från den första fas II-studien som presenteras under nästa år.  

En uppdragsanalys utförd av Carlsquare förutser en uppsida på över 200 procent för svenska life science-bolaget Kancera vid ett positivt utfall av bolagets första fas II-studie, som fortskrider enligt plan.  

”Vi beräknar ett värderingsintervall om två till nio kronor per aktie på cirka nio månaders sikt. Vår riskjusterade värdering i base case uppgår till drygt fyra kronor”, skriver Carlsquare i sin uppdragsanalys. 

Innovativ medicin med stora möjligheter 

Kancera är en världsledande aktör inom utveckling av småmolekylära mediciner som blockerar fraktalkinsystemet. 

Genom att påverka fraktalkinsystemet kan bolagets mediciner styra immun- och cancerceller för att ”slå av” akuta inflammatoriska sjukdomar och tillväxten av vissa typer av cancer. 

”Fraktalkinsystemet är en sorts masterswitch för immun- och cancerceller som inte är exploaterad ännu. Vi är först i världen med småmolekylära läkemedelskandidater som tar tag i detta”, säger Kanceras vd Thomas Olin. 

Utfall väntas halvårsskiftet 2023 

Den första studien av hjärtinfarktpatienter närmar sig slutskedet och ska vara fullrekryterad vid årsskiftet, helt enligt studiens tidsplan. Den bör ge en fingervisning om effekt för viktiga parametrar som infarktstorlek och hjärtfunktion.  

ANNONS

”Vi bedömer att externa kliniska resultat ger ett visst stöd för antiinflammatorisk behandling i samband med kärlutvidgning. Vi spår att topline-resultat i Kanceras studie kan rapporteras mot slutet av första halvåret 2023 och det lär få en mycket stor betydelse för synen på bolagets fraktalkinhämmare”, skriver Carlsquare.  

Emission breddar kliniskt program 

Kancera har aviserat att man kommer att inleda klinisk utveckling för fraktalkinprojektet gällande behandling av cancer. Förstudier visar att bolagets kandidat kan vara användbar som kombination vid cellgiftsbehandling. 

Bolaget genomför nu en företrädesemission om cirka 90 miljoner kronor med en teckningsperiod till och med den 15 november med teckningsoptioner som kan inbringa upp till 45 miljoner kronor när de löper ut i maj 2023.  

”Om emissionen blir fulltecknad bedömer vi att Kancera får finansiell uthållighet att nå avgörande milstolpar och att man kan genomföra klinisk utveckling till och med fas II i såväl äggstockscancer som hjärtinfarkt”, skriver Carlsquare. 

Erbjudandet i korthet
Kancera är ledande i utvecklingen av småmolekylära fraktalkinblockerande läkemedel mot akut inflammation och cancer genom våra två läkemedelskandidater KAND567 och KAND145. Sedan bolaget startades har vi etablerat preklinisk forskning av hög internationell kvalitet och därefter visat förmågan att avancera projekt in i klinisk utvecklingsfas där vi demonstrerat verkningseffekt i människa. Nu ökar Kancera takten i den kommersiella utvecklingen, med sikte på partnerskap med internationellt läkemedelsbolag genom en portfölj av kliniska projekt med betydande värdetriggers.

Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) aktie som ägdes på avstämningsdagen den 28 oktober 2022, och femton (15) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tolv (12) aktier och fyra (4) teckningsoptioner.

Teckningskursen är 24,00 SEK per unit, motsvarande 2,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt
Teckningsperiod: Teckningsperioden i företrädesemissionen beräknas löpa under perioden 1–15 november 2022
Handel med uniträtter: Handel med uniträtter beräknas äga rum på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 1–10 november 2022
Teckningsoption: En (1) teckningsoption av serie TO 6 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,00 SEK under perioden från och med den 3 maj 2023 till och med den 17 maj 2023
Garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden uppgående till cirka 50 procent av den totala emissionsvolymen

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Du kanske även är intresserad av: Ny medicin för att behandla cancer i äggstockarna [Dagens PS]