Det finns en betydande uppsida i Duearitys aktie – bolaget har en banbrytande metod för behandling av folksjukdomen tinnitus. Aktien – som är på väg att listas på Nasdaq First North – har en uppsida på 67 procent jämfört med teckningskursen på 6,30 kronor per aktie.

ANNONS

Teckningsperioden har löpt ut.

Det är Analyst Group som i sin uppdragsanalys landar på en kurs på 10,5 kronor/aktie i sitt så kallade bull-scenario. I huvudscenariot är uppsidan något lägre – plus 25 procent eller 7,9 kronor/aktie. I bear-scenariot är däremot riktkursen 4,1 kronor per aktie.

Användarvänlig

”Idag finns inga botemedel och många av nuvarande tekniska lösningar har låg användarvänlighet och skapar begränsningar i vardagen. Då Tinearity bygger på en redan vedertagen behandlingsmetod, samt uppvisar en högre användarvänlighet än befintliga lösningar, finns förutsättningarna för att snabbt nå acceptans bland konsumenter”, konstaterar Analyst Group i sin analys.

Tinnitus är en folksjukdom som det inte finns något bot för.10 – 20 procent av världens befolkning har varierande grad av tinnitus, av dessa har 5 procent antingen svåra livspåverkande problem eller besvärande tinnitus. I dag finns inga botemedel och många av nuvarande tekniska lösningar har låg användarvänlighet och skapar begränsningar i vardagen.

Skiljer sig

Här skiljer sig Duearity från vad som erbjuds på marknaden i dag genom att man erbjuder en behandling på ett sätt där det fortfarande går att leva ett normalt liv. Behandlingen av en patient med tinnitus måste nämligen göras åtta till tio timmar per dag under 6 – 24 månader, vilket gör att en lösning måste vara enkel att införliva med ett normalt liv.

ANNONS
ANNONS

Betydande marknad

Marknaden Duearity riktar sig till är betydande. I Europa skulle marknadsvärdet kunna uppgå till motsvarande cirka 350 miljarder kronor. Och bara i Norden till cirka 13 miljarder kronor. Bara i Sverige är antalet som lider av tinnitus omkring 500 000 personer. Lyckas Duearity nå 0,3% av dessa 500 000 når man break-even och blir kassaflödes positiva.

Duearitys testlansering har tagits emot mycket väl. Strategin bygger till stor del på försäljning över nätet och marknadsföring via sociala medier.

”För Duearity kan detta ha stora marknadsmässiga fördelar, då tinnitusdrabbade personer i hög grad tenderar att söka information på nätet och i sociala medier, samt att det finns en hög benägenhet att själv köpa och testa nya lösningar som kan lindra symptomen”, skriver Analyst Group, och konstaterar vidare:

”Duearity kan således förhållandevis enkelt marknadsföra sig direkt till användare via sociala medier och genom en egen e-handel kan försäljningen komma att stiga snabbare, samtidigt som kundrelationen ägs direkt av Duearity.”

Läs hela analysen här

Läs mer: Banbrytande lösning mot tinnitus till börsen [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Erbjudandet i korthet

Publik nyemission i Duearity AB. Eminova fondkomission är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Teckna via länkar nedan.

Emissionsbelopp: Cirka 24,9 MSEK.
Teckningskurs: 6,3 SEK per aktie.
Teckningsperiod: 13 april 2021 – 27 april 2021.
Teckningspost: Minst 870 aktier, motsvarande 5 481 SEK.
Övrigt: Värdering cirka 60,1 MSEK innan erbjudandet. 75 procent av Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden. Totalt är cirka 84 procent av aktierna innan Erbjudandet under lock-up i 12 månader. Preliminär första dag för handel är 11 maj 2021.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.