Det finns en betydande uppsida i det gröna kemibolaget Nexam Chemicals aktie. En inledande uppdragsanalys från ABG Sundal Collier motiverar en uppsida på 100 procent i Nasdaq First North-listade Nexam Chemicals aktie.  

ANNONS

Nexam Chemical, som erbjuder produkter som förbättrar plasters hållbarhet genom att förbättra egenskaper och prestanda, bedöms ha en långsiktigt stark tillväxt drivet av hållbarhetstrenderna plaståtervinning och förnybar energi.

Megatrender inom plaståtervinning och förnybar energi

ABG Sundal Collier betecknar Nexam som ett cleantechbolag, trots keminriktningen. Företaget har vuxit kraftigt de senaste åren – med en årlig försäljningstillväxt sedan 2018 på 26 procent – är Nexam väl positionerade för att möta megatrenderna inom plaståtervinning och förnybar energi.

”Vi uppskattar ett verkligt värdeintervall på 5 – 10 SEK per aktie baserat på en EV/EBITDA ’26e multipel och en tioårig DCF-modell (diskonterat kassaflöde) med tre olika tillväxtscenarier. Vi jämför också företaget med återvinningskollegor på ’24e EV/försäljning”, säger ABG Sundal Collier i sin initieringsanalys.

Genom affärsområdena Performance Chemicals och Performance Masterbatch, erbjuder Nexam produkter som gör plast starkare, lättare och mer värmebeständig. Lösningar som ger kunden en mer hållbar och kostnadseffektiv produktion.

Genom Performance Chemicals och Performance Masterbatch erbjuds starkare, lättare och mer värmebeständig plast som ger kunden en hållbar och mer kostnadseffektiv produktion.

Hållbarare plast

Med lösningen Reactive Recycling kan kvaliteten på återvunnen plast bibehållas eller till och med förbättras. Typiska användningsområden är PET-skum i bladen till vindturbiner, motordelar i flygplan, rör och plastförpackningar.

ANNONS
ANNONS

Lösningen gör det möjligt för kunderna att förbättra sina plastprodukter, minska produktionskostnader och därmed sin miljöpåverkan.  ”Enligt vår uppfattning har Performance Chemicals den högsta tillväxtpotentialen, särskilt genom dess tillsatser för PET-skum och återvinningslösningar”, skriver ABG Sundal Collier i sin initieringsanalys och fortsätter:

”Utöver det har Nexams ledning både kemisk och kommersiell expertis, och företaget har vuxit kraftigt under de senaste åren, med en försäljnings-CAGR för 2018 – 2021 på 26%. Vi förutser en koncern-CAGR (genomsnittliga årlig tillväxt) på 11% under 2021 – 2024e, främst drivet av tillväxt i affärsområdet Performance Chemicals.”

Kortsiktig motvind, långsiktig tillväxt

Nexam Chemical har mött en tillfällig inbromsning i försäljningen av tillsatser i PET-skum under 2022. Detta beror på att Diab, en av kunderna som stod för en stor andel av koncernens försäljning under 2021, hittills inte växt i den takt de förutspått.

Men Nexam bedöms av ABG att fortsättningsvis leverera långsiktig försäljningstillväxt på grund av övergången mot mer förnybar energi och en mer hållbar användning av plast.

”Vi ser att efterfrågan stöds av EU-kommissionens mål för plastförpackningar, FN:s klimatmål, en beräknad ökning av vindkraftsinstallationer, ökade halter av plaståtervinning och återanvändning av mer återvunnen plast i nya produkter”, kommenterar ABG.

Uppskattningen av risker hänförs till Nexams beroende av sina kunders framgång och till om nya konkurrenter potentiellt kan ta sig in på marknaden. Aktien handlas för närvarande till 2x EV/försäljning och 37x EV/EBITDA 2023e.

ANNONS
ANNONS

Investera i Nexam Chemical Holding AB här: 

Investera via Avanza
Investera via Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Svensk försvarskoncern i stark tillväxt [Dagens PS]