Det finns fortfarande en mycket stor uppsida i gruvaktien, som på kort fick se sin kurs  i stort sett dubblas efter att det blev känt att bolaget tecknat den största gruvaffären i svensk historia.

Aktiekursen rusade när det blev känt att Grängesberg Exploration (GRANGEX) tecknat avtal med Anglo American, ett av världens största gruvbolag. Ett avtal som bland annat är värt motsvarande 15 miljarder kronor – till dagens priser på järnmalm och växelkurser – när brytningen av järnmalm återupptas i Dannemora-gruvan.

Kraftigt undervärderad – kan stiga ytterligare 250 procent

Fortfarande är aktien kraftigt undervärderad, enligt en uppdragsanalys av Emergers. Analysfirman gör bedömningen att aktien kan stiga ytterligare cirka 250 procent – till 94 kronor per aktie – innan den är korrekt värderad. Emergers konstaterar att en motiverad kurs ligger inom intervallet 72 – 94 kronor per aktie inom 12 – 24 månader.

”Det här är en grym affär och det största som har hänt i svensk gruvhistoria om man tittar på storleken på försäljningsvärdet. Det är ingen annan som tecknat ett så här långt avtal”, sa vd Christer Lindqvist till DI i samband att nyheten offentliggjordes, och fortsatte:

”För att få köpa hela vår produktion ville vi att de skulle ha ’skin in the game’. Det är väldigt gynnsamt för nu kan vi hålla hög takt i projektet och har låst in kassaflödet över elva år utan att späda ut våra befintliga aktieägare. Våra finansiella rådgivare är lyriska för det här hjälper oss när vi går vidare med finansieringen.”

Läs mer om Grängesberg

Sänkt risk

Emergers konstaterar att uppgörelsen med Anglo American markant sänkt både den operativa och den finansiella risken i GRANGEX-aktien.

I korthet innebär avtalet att Anglo American kommer att köpa allt av den höganrikade malmkoncentrat med 68 procents järnhaltsom framställs i Dannemora-gruvan under de kommande 15 åren. Det är ett koncentrat  som också krävs för att framställa koldioxidfritt stål.

Dessutom innebär avtalet att Anglo American ingår ett royaltyavtal med GRANGEX som innebär en omedelbar engångsbetalning motsvarande cirka 100 miljoner kronor och även bidra till den kommande projektfinansieringen.

Läs mer: ”Största affären i svensk gruvhistoria”  [Dagens PS]

Kort om bolaget:
GRANGEX strävar efter att bli ledande inom mineralutveckling i Europa med fokus på ansvarsfull utvinning och återvinning av mineraler som bidrar till en hållbar samhällsutveckling och ett bättre klimat. Genom vårt engagemang vill vi aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Handla hos Avanza

Handla hos Nordnet

Läs mer om Grängesberg

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr på ohman.se/fondlista innan du köper andelar i en fond.

ANNONS
ANNONS