Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

AI som möjlighet och hot: Analys av den digitala framtiden 

Fondförvaltare Johan Nilke & Helen Broman (Foto: Lannebo Fonder)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 21 feb. 2024Publicerad: 20 feb. 2024

Utvecklingen av AI förväntas påverka hela samhället. Kan säkerhetsbolag vara vinnarna – och vilka är förlorarna på börsen när AI tar över. 

Mest läst i kategorin

Utvecklingen av olika AI-modeller och AI-tjänster som välkända Chat GPT har gått i en rasande fart de senaste åren. Den stora anledningen är att det nu finns tillräcklig datorkraft för att kunna träna AI-modeller mer avancerat. 

Som alltid vid nya tekniksprång finns det både vinnare och förlorare. Johan Nilke, teknikförvaltare på Lannebo Fonder, menar att det finns bolag inom många olika sektorer som kan påverkas. 

“AI kan förändra mycket för många, inte minst kan det förändra synen på befintliga bolag både positivt och negativt. Det finns mycket att vinna för bolag som tar tillvara på de möjligheter som AI erbjuder. Samtidigt kan ett gammalt bolag bli obsolet när nya tjänster tar över någon form av nisch, säger han. Människan tenderar att överdriva påverkan av tekniksprång på kort sikt men underskatta den på lång sikt.” 

Förändrar marknader 

Ett exempel är hur lätt det nu blivit att med hjälp av AI skapa videoklipp eller annat bildmaterial. 

“Som med all ny teknik eller innovation så påverkar det ju gamla affärsmodeller, vad händer nu till exempel med sättet vi annonserar på? Det är jättelätt att plocka fram hur mycket rörligt material, bilder eller text som helst och skicka ut. Du kan skapa influencers som inte ens finns. Hur kommer det urholka sociala medier och hur kommer det påverka alla politiska val i år?” säger han. 

Lannebo Live: AI – hot eller möjlighet? 

Vilka kan vinna? 

Vinnarna hittar man enligt honom främst bland de bolag som tillverkar den teknik eller levererar den data som behövs till AI-tjänsterna eller har kompetensen om hur AI kan användas. 

“Jag tror vinnarna finns bland dem som levererar in till det här. Som med data, antingen att du äger datan eller om du har något som används för att samla in den, det kan vara med hjälp av sensorer eller någon mjukvara”, säger Johan Nilke och fortsätter: 

”Förlorarna är de som inte hänger med i det här, och det finns konkurrenter som är snabbare på att anpassa sin mjukvara till AI.” 

Och de som hittills framstår som vinnare, till exempel Nvidia som tillverkar datorchip vars prestanda möjliggjort AI-utvecklingen och som nyligen presenterade ett rekordkvartal, kommer få konkurrens enligt Johan Nilke.

Dels för att andra bolag får upp ögonen för hur mycket pengar som finns att tjäna men också för att tekniken är dyr vilket ökar investeringsviljan hos dem som i dag är kunder hos Nvidia. 

“De största köparna är i dag de stora techbolagen som Microsoft, Alphabet och Meta. Och de utvecklar ju nu också sina egna chip så Nvidia kommer inte vara ensamt om att göra det här i framtiden”, säger Johan Nilke. 

It-säkerhet allt viktigare 

“Teknikfokuset som vi nu ser i samhället saknar jämförelse. I den verkligheten är det vårt jobb att manövrera förbi trender och identifiera hållbara affärsmodeller, vilket har visat sig vara en lyckosam strategi. Bara på ett år är Lannebo Teknik upp över 30 procent.” 

It-säkerhet har länge pekats ut som en vinnarbransch i och med den kraftiga ökningen av cyberbrott. AI:s intåg innebär enligt Johan Nilke att it-säkerhet blir ännu viktigare framöver. 

“Vad kan man lita på? Vet man att det är ens barn som ringer och frågar om pengar eller är det i själva verket ett fejkat videosamtal genererat genom AI? Detsamma gäller företag, är det verkligen vd:n som ringer och ber om en överföring? Identifiering och autentisering av människor och maskiner online bli än mer viktigt. 9 av 10 attacker sker just genom så kallad phishing där användare luras att lämna ifrån sig användarnamn och lösen”, säger han och fortsätter;

“Vi har sett en ökning av hackerattacker med över 300 procent sedan pandemin och bara för några veckor sedan såg vi effekterna av en lyckad attack när TietoEvrys datacenter hackades. Den attacken får stor påverkan på viktiga samhällstjänster under en lång tid. IT-säkerhet har varit ett tema i våra fonder under flera år och AI späder bara på det ännu mer.” 

Kort om Lannebo Fonder
Lannebos mål är att få kapital att växa och företag att lyckas. Det innebär att målet för Lannebo är att skapa värde, inte bara avkastning. Det gör man genom att hjälpa företag att lyckas.

Läs mer om fonden Lannebo Teknik hos Avanza 

Läs mer om fonden Lannebo Teknik hos Lannebo 

Läs mer: ”AI kan göra allt utom att hämta kaffe” 

Lannebos artiklar innehåller information om värdepappersfonder och specialfonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt