Dagens PS

Krönika: Vänstern ljuger om vinster i välfärden

På bilden
På bilden
Malin Dohlwitz-Strindlund
Malin Dohlwitz-Strindlund
Uppdaterad: 24 okt. 2017Publicerad: 24 okt. 2017

Malin Dohlwitz-Strindlund uppmanar dig att ta reda på sanningen – och göra ditt val.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Sossarna, miljöpartiet och vänsterpartiet vill att vinster i välfärden ska bli en valfråga. Det innebär att vi som medborgare behöver vara pålästa och förstå vad det innebär för oss som individer och för Sverige som välfärdsland. Det är mycket viktigt så att vi inte går på politikernas argument särskilt som sossarna, miljöpartiet och vänsterpartiet just nu förvränger fakta så att vissa delar till och med blir lögn.

Enligt opinionsundersökningar vill en majoritet av svenskarna inte att välfärdsföretag ska ta ut för höga vinster. Men debatten i dag handlar inte om 7 procents vinst, det vill säga intäkter minus kostnader. Så om svenskar ska kunna ta ställning till de olika förslagen måste debatten vara faktabaserad.

Om vi börjar med fakta från bland annat socialstyrelsen och vårdföretagarna samt friskolornas riksförbund:

• I dag drivs 40 procent av vårdcentralerna och 20 procent av äldreboenden av privata aktörer.

• Av drygt 14.000 vård och omsorgsföretag har 93 procent färre än 20 anställda och 87 procent av vårdföretagen har färre än tio anställda.

• Enligt socialstyrelsens kvalitetsparametrar har 18 av 22 privata äldreboenden bättre kvalitet än kommunala.

• 55 procent av privata vård- och omsorgsföretag drivs av kvinnor att jämföra med 29 procent i övriga näringslivet. Sju av tio företagsledare inom den privat drivna äldreomsorgen är kvinnor.

• Drygt 20 procent av vård och omsorgsföretagen som drivs i privat regi har en företagsledare med utländsk bakgrund.

ANNONS

• 340.000 barn går i friskolor och privata förskolor och över 60.000 personer är anställda i dessa företag.

Vinstdebatten behöver utgå från fakta och inte känslor.

Fakta kring själva vinstbegreppet:

• Det är INTE 7 procent av vinsten, alltså intäkter minus kostnader, som Reepalus utredning utgår från.

• Det sanna är 7 procent plus statslåneräntan, idag 0,6 procent, det vill säga 7,6 procent. En siffra som multipliceras med företagets OPERATIVA kapital. Operativt kapital är de totala tillgångarna minus finansiella tillgångar minus likvida medel minus rörelseskulder. På det operativa kapitalet kan välfärdsföretagen sedan bevilja utdelning.

• De flesta välfärdsföretag har ett mycket lågt operativt kapital då de har investerat mycket i flera år för att få igång verksamheten. Det innebär att de flesta välfärdsföretag kommer att gå med minus eller en mycket liten vinst med Reepalus förslag. Det finns då ingen buffert i företagen om något skulle hända vilket innebär att välfärdsföretagen kommer att vara mycket sårbara.

• Om ett företag går med minus flera år i rad går de i konkurs.

Vinstdebatten behöver utgå från fakta och inte känslor. Om man ska göra den enkel utifrån Reepalus förslag handlar den om två saker:

ANNONS

Antingen vill vi ha privata aktörer inom välfärden eller så vill vi det inte. Reepalus utredning är glasklar. Den kommer att slå ut många små välfärdsföretag.

Vi behöver gå till oss själva och titta på vilka välfärdsföretag vi nyttjar. Är vi nöjda, vill vi ha dem kvar? Eller vill vi bara ha kommunal och statlig verksamhet? Här har även de privata välfärdsföretagen en viktig uppgift att informera sina kunder, patienter, brukare, elever och föräldrar hur Reepalus förslag kommer att drabba just deras företag. Det är deras skyldighet att informera.

I vår familj har våra barn gått i en kommunal skärgårdsskola upp till fyran då de har bytt till Internationella Engelska skolan. Vi är nöjda med båda skolorna. Båda håller hög kvalitet vad gäller behöriga lärare och kunskapsnivå. IES håller mycket hög kunskapsnivå, vilket vi märker när barnen kommer upp på gymnasiet och har en bättre kunskapsnivå än många klasskamrater som inte gått på IES. Vi är helt på det klara med att vi vill ha kvar valmöjligheten att kunna välja både kommunal verksamhet och privat.

Det här är en fråga som vi alla behöver ta ställning till inför valet 2018. Det går inte att låta känslor, ideologi och ljug styra så stora ingrepp i samhället. Så börja redan i dag. Vilka privata verksamheter nyttjar du och din familj? Är de bra? Vill du ha dem kvar?

Det är du som bestämmer och du har ansvar för att ta reda på den fakta som behövs för att kunna välja. Det går inte att komma efteråt och säga att du inte visste eller förstod.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS