Under sitt tal på Modern Business Experience i London pratade min kollega Steve Cox, chef för finansiella styrverktyg i molnet, om fem huvudsakliga drivkrafter bakom digital transformation.

Drivkraft 1: Den globala bristen på kunniga personer
Enligt Cox känner 70 procent av ekonomicheferna oro för sitt humankapital. Det blir allt svårare att hitta rätt personer med rätt kompetens – i rätt tid. Även om ekonomer behöver kunna ekonomi så kommer det i framtiden krävas en djupare förståelse för datamodellering och tolkning.

Drivkraft 2: Robotarnas frammarsch
Industrirobotar som kostade 1,5 miljoner dollar för fem år sedan finns i dag att köpa för 10.000 dollar, vilket betyder att allt fler företag investerar i dem. Enligt World Robots Report steg robotförsäljningen i Asien med hela 70 procent mellan 2010 och 2015 och amerikanska företag installerade omkring 135.000 industrirobotar under samma period. Även om det känns ofattbart så finns robotar i drift i dag som ersätter mänsklig kontakt. Hur kommer de då se ut om tio år?

Drivkraft 3: Arbetsmarknadens förändrade form
Hur rekryterar vi i dag för de arbetstillfällen som kanske har försvunnit om fem år? Det är en utmaning.  Enligt World Economic Forum kommer över fem miljoner jobb gå förlorade på arbetsmarknaden fram till år 2020, i synnerhet sådana som innebär förutsägbart och repetitivt fysiskt arbete.

Drivkraft 4: Kundernas förväntningar stiger exponentiellt
Aldrig tidigare har företagen känt av kundernas förväntningar på snabba resultat och god service så tydligt som nu – i de sociala mediernas tidsålder. 53 procent av konsumenterna förväntar sig svar inom en timme efter att de har kontaktat ett företag på Twitter.

Drivkraft 5: Affärsmodellers instabilitet
Vi ser att företag som tillverkar produkter börja sälja tjänster, att företag som säljer IT-maskinvara börjar erbjuda innehåll. Oavsett bransch behöver företag i denna miljö en infrastruktur som stöttar och där det finns möjlighet för innovation och utveckling. Innovation gör att affärsmodellen inte blir lika självklar och att den spiller över på andra områden.

Tre tips till företag under den digitala transformationen:
Börja med något enkelt
Något som vissa företag får bekymmer med under den digitala transformationen är att de ger sig i kast med innovationsarbetet utan att först skärskåda sina rutiner. Det är absolut nödvändigt att förenkla innan man sätter högsta fart eller automatiserar. Som Cox säger ”det finns bara en bästa process”, och det är den företagen bör sikta mot. Det är även viktigt att standardisera processerna så att de är desamma i hela företaget. Konsekvens är lika viktigt för medarbetarna som det är för kunderna, och det är en av de största drivkrafterna bakom effektivitet.

Bli en förändringsbenägen organisation
Ett företag som vill göra om sina rutiner för att bli bättre på att hantera förändringar behöver både tydliga mål och rätt system för att kunna hantera de ofrånkomliga överraskningarna på vägen. Vi på Oracle ville skifta fokus för verksamheten till att leverera kapacitet via molnet. Detta krävde att vi lade om våra säljrutiner så att våra kunder skulle kunna handla snabbare och enklare.

ANNONS
ANNONS

• Planera för ”vad händer om”?
Företagen måste vara beredda på allt – från oväntade politiska utvecklingar till nykomlingar som fortsätter utmana gamla inrutade affärsmodeller – och vara flexibla nog att byta eller anpassa strategi.

Ekonomiteamen måste kunna skapa modeller och testa olika scenarier snabbt och med stor noggrannhet. Först då kan de ta fram en stabil plan för alla möjliga situationer.

Moderna ekonomichefer håller i organisationens strategiska roder, och de har i uppdrag att tryggt segla runt en mängd nya utmaningar och osäkerheter. Samtidigt behöver de ständigt tänka nytt så att de leder sin avdelning effektivt och snabbt, allt till lägre kostnad. Vår forskning visar att 53 procent av alla ekonomichefer säger att de förväntas klara av mer än någonsin tidigare.

I dessa tuffa tider har ekonomichefen en avgörande roll för affärsstrategin. Det är sannerligen inte läge att vara vårdslös, men de ekonomichefer som med säker hand lotsar sina organisationer förbi förändringsperiodens alla fallgropar kommer att bidra kraftigt till att säkra företagens framgångar i framtiden.

LÄS FLER KRÖNIKOR AV SKRIBENTEN:
Så kodar du företagets framtid [DagensPS.se] >

Har vi koll på lönsamheten? [DagensPS.se] >