Dagens PS

Krönika: "Kom igen nu, Sverige!"

Elaine Breske Hirscher efterlyser en nationell kraftsamling för folks välmående - alla ska med
Elaine Breske Hirscher efterlyser en nationell kraftsamling för folks välmående - alla ska med
Elaine Breske Hirscher
Elaine Breske Hirscher
Uppdaterad: 21 dec. 2016Publicerad: 21 dec. 2016

Tillsammans kan vi göra stordåd. I Sverige är vi bra på att kraftsamla på alla fronter, bäst är vi när vi står i underläge. Är vi inte i ett underläge just nu? Vårt samhälle har blivit mörkt och kallt och på våra arbetsplatser ökar den psykiska ohälsan oroväckande mycket. Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) är psykisk ohälsa ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen. Jag är övertygad om att resultatet av det ser vi redan i hur världen ser ut i dag.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Vi har alla en psykisk hälsa även om de flesta av oss inte direkt tänker på det. Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv. Den psykiska hälsan/ohälsan kan vara kopplad till vårt arbete men det är ofta en kombination av olika delar i våra liv som ger oss psykisk ohälsa. Alla kan drabbas av psykisk ohälsa. Både du och jag.

I Sverige har tre av fyra personer egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i närheten lever med psykisk ohälsa (Hjärnkolls årliga befolkningsundersökningar). Socialstyrelsen beräknar att mellan 20 och 40 procent av Sveriges befolkning lever med psykisk ohälsa. I denna grupp beräknas 10-15 procent behöva psykiatrisk behandling. Enligt Försäkringskassan är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken.

Dags att tillsammans kraftsamla för att skapa arbetsplatser och arbetsmiljöer som vi mår bra på och i. Det går inte att blunda längre och hoppas att någon annan löser problemen. Vi har alla ett ansvar då vi är varandras arbetsmiljö. Alla på en arbetsplats har en skyldighet enligt lagen att bidra till att skapa en bra arbetsmiljö för alla. Även om arbetsgivaren – chefen – har ett större ansvar för arbetsmiljön så har vi alla, även som arbetstagare, ett ansvar för att bidra. Det får inte glömmas bort.

Hur märker jag om det finns en psykisk ohälsa på min arbetsplats? Det finns flera varningssignaler som du bör vara observant på:
» Hög korttidsfrånvaro
» Dålig stämning och mycket gnäll
» Ryktesspridning
» Låg motivation
» Uppgivenhet
» Sjunkande effektivitet
» Konflikter
» Mycket övertid
» Tystnad, man säger inte vad man tycker och tänker
» Revirtänkande

Tydlighet är ett nyckelord för att skapa en god psykisk arbetsmiljö. Den svenska arbetslivskulturen präglas i hög grad av konsensus och stor egen handlingsfrihet. Men när ramarna blir alltför oklara eller helt saknas kan den enskilde individen helt förlora fotfästet. När vet du att du gjort något tillräckligt bra eller vad är tillräckligt mycket? Hur vet du att du gör rätt saker?

Oavsett om du är chef eller ej kan du bidra till tydlighet genom att ge dina medarbetare/kollegor feedback på deras arbetsinsatser, tydliggöra dina förväntningar, mål och vilka ramar som gäller.

Att skapa en psykiskt hälsosam arbetsmiljö kan vi börja med DIREKT genom att gemensamt ta tag i följande fem punkter:
• Delaktighet – att alla blir sedda och känner sig behövda.
• Inflytande – att alla kan påverka sitt arbete och var och hur det utförs.
• Respekt – att alla blir bemötta med värdighet, respekt och rättvist.
• Eget ansvar – att alla får möjligheten att ha och ta ansvar och att det finns utvecklingsmöjligheter för alla.
• Tydlighet – att gemensamt komma överens de sociala spelreglerna och var ni är på väg.

Kom igen nu Sverige. Kraftsamla för att alla ska må bra på sitt arbete – i dag och i morgon. Kan lilla Hofors i Gästrikland med cirka 7000 invånare samla in nästan 1,3 miljoner i bössan “Med kärlek från Hofors” till Musikhjälpen är jag säker på att lilla Sverige med sina 9,9 miljoner invånare tillsammans kan hjälpa oss själva att utrota den psykiska ohälsan, eller vad tror du?

Jag är så stolt över min hemkommun (även om jag bor i huvudstaden nu) efter det teamwork vi gjorde tillsammans för barnens rätt till skolgång även i krigsdrabbade områden. Jag vill bli lika stolt över Sverige och det teamwork vi behöver göra tillsammans för allas rätt att må bra.

ANNONS
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS